Resultater fra Dyngelandsåsen

Resultatene fra Eikner Naturstein BIL sitt løp på Dyngelandsåsen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

PM til Eikners løp på Dyngelandsåsen 14. mai

Arena:
er i og ved Autoglass sitt industritelt i Midtunlia og som løperne vil kjenne igjen fra tidligere løp på Dyngelandsåsen. Følg anvisning frå parkeringsvakter.

Korrigerte løypelengder:
N-løype 1,4 km
C-løype 2,0 km
B-løype 2,9 km
A-løype 3,4 km

Start:
Ca. 15 minutter gange, bratt mot slutten. Følg merking ut Midtunlia til Ulsmågveien og kryss over på gangfeltet før du går mot venstre (sørover). Følg fortauet til busstoppet ved Eikner naturstein (se gjerne på utstillingen vår i Eiknerparken), og kryss over veien der. Gå bratt opp i skogen nord for rødt næringsbygg til start.

Startordning:
A, B og C - løypene har køordning samme sted som N-løypa starter, men har en 50 meter lang felles-bås opp og over et gjerde fram til selve starten med ordinære prosedyrer hvor løperne får sitt løpskart.

Terreng:
Lettløpt til å være Bergen med variasjon mellom gammel innmark, beiter og skog. En del vindfall, hovedsakelig i plantet eldre granskog.

Kartet er delvis oppdatert med mørkeste grønnfarge. Mot slutten av løypene er det brukt lilla rutenett (farlig område) istedenfor. Dette er å betrakte som forbudt område, men er ikke merket ytterligere i terrenget

Deler av området brukes fortsatt som beite for hester og sau, og har gjerder som er forsterket med piggtråd. DET ER KUN LOV Å PASSERE DISSE GJERDENE GJENNOM ÅPNINGER MERKET PÅ LØPSKARTENE!
Se oppslått forstørret versjon av kart med N-løypen.

NB: N-løypa går vest for gjerdene, men i nærheten av gjerde og den omtalte granskogen.

Vis hensyn og forsiktighet i de brattere delene ned mot mål. Etter målgang følger du gruset sti/gangvei gjennom feltet «Midtun-gården» tilbake til samlingsplass og brikkeavlesning.

Resultater fra Smøråsen

Resultatene fra UBIL sitt løp på Smøråsen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Resultater fra Kanadaskogen

Resultatene fra Tryg BIL sitt løp i Kanadaskogener nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Resultater fra Alvøen

Resultatene fra Baker Brun BIL sitt løp i Alvøen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Resultater fra Varden

Resultatene fra Statoil BIL sitt løp på Varden er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.
OBS: Pga gaflede løyper er det noen strekktider som ikke vises i både A, B og C-løypene.

Resultater fra Skjold/Lagunen

Resultatene fra BKK BIL sitt løp på Skjold/Lagunen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Nytt Vipps-nummer: 516407

Bedriftsorienteringen har fått nytt Vipps-nummer for betaling av startkontingent: 516407 "Orientering, Hordaland Bedriftsidrettskrets". Fint om alle som vippser startkontingenter bruker dette nummeret.

Vurdering av arrangementer til kåring av Årets Arrangement

Hvert år kårer vi årets arrangement blant alle bedrifts-o-løpene som arrangeres i løpet av året, og arrangøren premieres. Til dette trenger vi noen frivillige løpere som kan gjøre en vurdering av de løpene de deltar på. (Vi har allerede et par, men trenger flere.) Vi trenger løpere i alle løyper, både A, B, C og N, helst to fra hver løype. Er du en ganske aktiv bedrifts-o-løper som regner med å delta på minst halvparten av sesongen, og kan tenke deg å bruke 10-20 minutter etter hvert løp til å fylle ut et vurderingsskjema? Da trenger vi din innsats, så ta kontakt med leder i O-utvalget Siren Hopland. Vurderingsskjemaet består av ca. 10 kategorier som man skal gi tallkarakter på, og ligger under Informasjon - For o-løpere: LøypevurderingÅretsArrangør2018.xls. Skjemaet brukes av de som vurderer hvert enkelt arrangement. Arrangører kan gjerne også se på det for å se hvilke momenter som vektlegges i kåringen. Skjemaet inneholder også et eget ark med "brukerveiledning".

Velkommen til 2018-sesongen

O-utvalget ønsker alle gamle og nye løpere velkommen til ny sesong! Terminlista er klar, den inneholder 18 individuelle løp. Det første løpet arrangeres onsdag 11. april, dette er et sprintløp som arrangeres av BKK på Skjold/Lagunen, innbydelse kommer snart. Det blir utdeling av deltakerglass og medaljer for sesongen 2017 på de 2-3 første løpene.

Litt informasjon om årets sesong:

  • Startkontingenten er fortsatt kr. 100,-.
  • Ordningen med Vipps-betaling av startkontingent og brikkeleie videreføres, i tillegg til kontant betaling. Veiledning for bruk av Vipps ligger her.
  • Det kreves 10 løp for å få deltagerglass i år, og antall tellende løp på rankingen er 9. Alle individuelle løp teller på glasslista, mens BM-lang fra og med 2015 ikke teller på rankingen, jfr. miniårsmøtevedtak i 2014.
  • Vi oppfordrer alle som skal bytte klubb, klasse (alder eller løype) eller brikkenummer til å sende en epost om dette til resultatservice@o-bergen.no senest mandag 9. april. Da oppdateres datasystemet med endringene før første løp, slik at det blir mindre påmeldingskø og arrangørarbeid på selve løpet.
  • For å redusere papirarbeid for løpere og arrangører vil vi også i år på de fleste løpene ha elektronisk påmelding med brikkeavlesning også for løpere som har løpt bedriftsløp tidligere men som har ny brikke eller leiebrikke. (Leie)brikken legges da på en avleserenhet, tilsvarende påmelding med fast brikke, og man oppgir navn som arrangøren søker opp i datasystemet.
  • N- og C-løpere som ikke ønsker sluttid på resultatlistene kan melde seg på i trimklassene Trim N og Trim C. Løpet teller som glassløp.
  • Endringer, rettelser o.l. til resultater må sendes til resultatservice@o-bergen.no senest to arbeidsdager etter at resultatene er publisert. Dvs. vanligvis iløpet av fredag etter onsdagsløp.
  • Vi oppfordrer flest mulig av dere som planlegger regelmessig deltagelse på løpene til å stille med egen brikke, som kan bestilles fra bl.a. Idrettsbutikken. De som låner brikker fra eget bedriftsidrettslag må i størst mulig grad låne en fast brikke som følger personen. Dette letter arbeidet for arrangørene våre, og minker også sjansen for feil på resultlistene.
  • Vi oppfordrer alle til å lese årets Oppmannsnotat.
Syndiker innhold