Det blir likevel nattløp (BM Natt) i høst, 14. oktober!

Onsdag 14. oktober arrangerer CSC BM Natt på Krohnegården! Innbydelse. Kretsen utsetter første i løp i Nattcupen en uke, til 21. oktober. BM Natt blir dermed også en fin anledning for nattcup-løpere til å få en oppvarming før Nattcupen starter. Opprinnelig droppet vi BM Natt pga. kollisjon med høstferie og Nattcup, men nå lar det seg altså likevel gjennomføre. En stor takk til Jørn Torgersen og CSC for initiativ og innsats for å få til dette! Nattløpet teller både som glassløp og på rankingen, men vi beholder kravet om 10 løp for å få deltagerglass, og 9 tellende løp på rankingen.

Resultater fra Kokstad

Resultatene fra Skage Transport sitt løp på Kokstad er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Ytterligere korrigeringer fra Os

Resultatene fra C-løypen i Os er nå korrigert nok en gang etter at en observant løper gjorde meg oppmerksom på at kun strekket til 8.post, ikke til 7., hadde blitt annulert korrekt i forrige rettelse. Nå skal (forhåpentligvis) resultatlistene og rankingen være korrekt.

Resultater fra Fløyen

Resultatene fra Bergenslærerne BIL sitt løp på Fløyen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Annullerte strekk i C-løypa i Os

Post nr. 7 i C-løypa i Os ble sjålet/fjernet underveis i løpet. Dette medførte at noen løpere fant posten uten å bruke ekstra tid (før den forsvant), noen brukte en del tid på å lete etter den uten å finne den, og noen fikk beskjed om at den var borte og løp bare rett videre uten tidstap. Vi har derfor funnet det riktig å annullere strekkene til 7. og 8. post i C-løypa for å beholde løpet som tellende på rankingen men unngå at den manglende posten gir urettferdige utslag på slutt-resultatene. Alle C-løpere har derfor fått trukket fra tiden brukt fra 6. til 8. post fra sluttiden sin.

Feilaktige disker i C-løypa i Os

En del løpere står som disket pga. de mangler post 7 i C-løypen. Posten ble stjålet, så disse løperne skal få godkjent løpene sine. Resultatlistene vil bli rettet opp i løpet av torsdag kveld.

Resultater fra Os

Resultatene fra Hordane BIL sitt løp i Os er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Resultater fra Osterøy

Resultatene fra NHH BIL sitt løp på Osterøy er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Reportasje fra Herdla på kondis.no

Arne Dag Myking fra DNB har skrevet en fin reportasje fra løpet på Herdla for kondis.no med mange fine bilder:
http://www.kondis.no/orienteringsloep-i-naturreservat-og-gammelt-fort.57...

Resultater fra Herdla

Resultatene fra Nettbuss sitt løp på Herdla er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Syndiker innhold