Resultater fra Stendskogen

Resultatene fra Hordane sitt løp i Stendskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Parkering på løpet i Stendskogen 13. juni

På grunn av veiarbeid, er det begrenset med parkering i området. Arrangøren oppfordrer til samkjøring, kollektiv, og ikke minst til å varme opp ved å sykle langs gamle Osbanen fra Lagunen. Man må regne med å parkere på/ved Stend vgs, slik at det kan bli 10-15 minutter å gå til samlingsplass.

Resultater fra Kanadaskogen

Resultatene fra Hordaveg sitt løp i Kanadaskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Resultater fra BM Lang Fløyen

Resultatene fra Skogselskapet sitt langløp på Fløyen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Drikkeposter på BM Lang

Skogselskapet melder at det blir drikkeposter på de lengste løypene i dagens BM Lang: på post 10 i A-løypen og post 6 i B-løypen. Arrangøren tar også med tomgods ned fra start i morgen for de som tar med seg noe drikke til starten.

Resultater fra Ytrebygda

Resultatene fra Skage Transport BIL sitt løp i Ytrebygda er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

PM til Skage Transport sitt løp i Ytrebygda 23. mai

Parkering:
Langs grusvei, følg anvisning fra parkeringsvakter. Samlingsplass er ca. 1 km innover grusveien.
Grusveien ligger i løpsområdet, så kjør sakte og vis hensyn til både o-løpere som krysser veien og turgåere som ferdes der.

Løpere i A og B-løypen må også være oppmerksomme på biler når de krysser grusveien.

Løyper:
Korrigerte løypelengder:
N-løype 1,5 km
C-løype 2,4 km
B-løype 2,9 km
A-løype 4 km

Terreng:
Lettkupert blandingsskog med lite undervegetasjon. Innslag av grusvei og hogstfelt. Det er tørt og fint i skogen.

Siste glassutdeling

På Skage Transport sitt løp i Ytrebygda onsdag 23. mai blir det vårens siste mulighet for å hente glass og medaljer for 2017-sesongen.

Resultater fra Dyngelandsåsen

Resultatene fra Eikner Naturstein BIL sitt løp på Dyngelandsåsen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

PM til Eikners løp på Dyngelandsåsen 14. mai

Arena:
er i og ved Autoglass sitt industritelt i Midtunlia og som løperne vil kjenne igjen fra tidligere løp på Dyngelandsåsen. Følg anvisning frå parkeringsvakter.

Korrigerte løypelengder:
N-løype 1,4 km
C-løype 2,0 km
B-løype 2,9 km
A-løype 3,4 km

Start:
Ca. 15 minutter gange, bratt mot slutten. Følg merking ut Midtunlia til Ulsmågveien og kryss over på gangfeltet før du går mot venstre (sørover). Følg fortauet til busstoppet ved Eikner naturstein (se gjerne på utstillingen vår i Eiknerparken), og kryss over veien der. Gå bratt opp i skogen nord for rødt næringsbygg til start.

Startordning:
A, B og C - løypene har køordning samme sted som N-løypa starter, men har en 50 meter lang felles-bås opp og over et gjerde fram til selve starten med ordinære prosedyrer hvor løperne får sitt løpskart.

Terreng:
Lettløpt til å være Bergen med variasjon mellom gammel innmark, beiter og skog. En del vindfall, hovedsakelig i plantet eldre granskog.

Kartet er delvis oppdatert med mørkeste grønnfarge. Mot slutten av løypene er det brukt lilla rutenett (farlig område) istedenfor. Dette er å betrakte som forbudt område, men er ikke merket ytterligere i terrenget

Deler av området brukes fortsatt som beite for hester og sau, og har gjerder som er forsterket med piggtråd. DET ER KUN LOV Å PASSERE DISSE GJERDENE GJENNOM ÅPNINGER MERKET PÅ LØPSKARTENE!
Se oppslått forstørret versjon av kart med N-løypen.

NB: N-løypa går vest for gjerdene, men i nærheten av gjerde og den omtalte granskogen.

Vis hensyn og forsiktighet i de brattere delene ned mot mål. Etter målgang følger du gruset sti/gangvei gjennom feltet «Midtun-gården» tilbake til samlingsplass og brikkeavlesning.

Syndiker innhold