Resultater fra Kanadaskogen

Resultatene fra Hordaveg sitt løp i Kanadaskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Utlevering av glass og medaljer på løpet i Kanadaskogen 31. mai

Siste utlevering av glass og medaljer for 2016 skjer på Hordaveg BIL sitt løp i Kanadaskogen onsdag 31. mai. Hvis noen fremdeles ikke har fått hentet glass og ikke har anledning til å hente på det løpet kan de ta kontakt med premieansvarlig Siren Hopland på hoplandsiren@gmail.com eller 99550779. Hvis noen henter for andre løpere så sjekk på forhånd hvilken glasstype de ønsker.
Innbydelse til løpet

Resultater fra Birkelandsfjellet-Orrtua

Resultatene fra Eikner Naturstein sitt løp på Birkelandsfjellet-Orrtua er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Lavspenningslinjer som mangler på Birkelandsfjell-Orrtua-kartet 22. mai

Obs-melding for løpet 22. mai på Birkelandsfjell-Orrtua:
Mellom post 7 og 8, og mot mål i N løypen, er det lavspenningslinjer (230 V) som IKKE er tegnet inn på kartet. Se gul markering på kartutsnittet her:

Resultater fra Kokstad

Resultatene fra Skage Transport sitt løp på Kokstad er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Oppdaterte resultater fra Munkebotn

Resultatlister, ranking og glasslister etter løpet i Munkebotn er nå oppdatert og korrigert, det manglet bl.a. en del løpere på listene. Send epost til resultatservice@o-bergen.no hvis det fortsatt er feil der.

Resultater fra Munkebotn

Resultatene fra Bergenslærerne sitt løp i Munkebotn er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype. Rankingen er nå oppdatert!

Utlevering av glass og medaljer på Kokstad 15. mai

Det blir utlevering av glass og medaljer for 2016 på Skage Transport sitt løp på Kokstad mandag 15. mai. Vi oppfordrer alle som ennå ikke har hentet sine glass til å gjøre det da.

Resultater fra Kanadaskogen

Resultatene fra Statoil sitt løp i Kanadaskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.
Rankingen er dessverre fortsatt ikke oppdatert pga. en feil i datasystemet. Programvareleverandøren jobber med å fikse feilen.

Resultater fra Fløyen

Resultatene fra Skogselskapet sitt løp på Fløyen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser.
Ranking og glassliste er dessverre ikke oppdatert ennå pga. litt datatekniske problemer.

Syndiker innhold