Referat fra miniårsmøtet

Referatet fra miniårsmøtet er nå lagt ut på miniårsmøtesiden: http://o-bergen.no/web/node/68687

Årsmelding og regnskap til Miniårsmøtet

Disse er nå lagt ut som vedlegg på miniårsmøtesiden: http://o-bergen.no/web/node/68687

Terminliste for 2018

Terminliste med aktuelle løpsdatoer for 2018 ligger nå ute på http://o-bergen.no/idrett/terminliste/?&aar=2018
Det er fritt fram for klubbene å melde seg som arrangører med ønsker for dato og sted til terminlisteansvarlig Jan Lohne! Alle ønsker samles opp og så prøver vi å "legge kabalen" slik at flest mulig klubber får sine ønsker oppfylt. Det er altså ikke førstemann til mølla.

Komplett oversikt over glass og medaljevinnere

Sesongen er over, og glass og medaljer skal deles ut til de som har gjort seg fortjent til det. Det vedlagte Excel-arket her inneholder komplett klubbvis oversikt over alle som skal ha glass (for å ha deltatt på minst 9 løp, eller vunnet ranking, eller hjulpet med vurdere Årets Arrangør) og BM-medaljer. Vi ønsker i størst mulig grad at èn person fra hver klubb henter glass og medaljer for alle i klubben. Vedkommende kan da sjekke i oversikten her hvor mange glass og medaljer klubben skal, og hvem i klubben som skal ha hva. Første utdeling blir på Miniårsmøtet 29. november.

Oppdaterte resultater fra Sweconatten

Resultatene fra nattløpet er nå oppdatert med 8 av de 12 løperne som manglet.

Sesongslutt og rettelser til ranking og glassliste

Årets sesong er nå over, og styret takker alle våre arrangører! Dere gjør en kjempeinnsats!
Eventuelle rettelser, korrigeringer, dobbeltoppføringer o.l. til årets rankinglister og glasslister må sendes til resultatservice@o-bergen.no så fort som mulig, senest 18. oktober. Kravet for å få deltagerglass er deltagelse på minst 9 løp. Antall tellende løp på rankingen er 8, og BM Lang teller ikke.

Miniårsmøte 2017

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 29. november kl. 18 i Idrettens hus, Brann Stadion, styrerommet 3. etasje.

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap for 2017
 5. Saker fra O-utvalget
  • A. Kretsen vil ha høyere startkontingent.
  • B. Det må bli lettere for O-utvalget å få tak i mulige arrangører. Kan smålag samarbeide om å arrangere løp?
  • C. Vi blir stadig færre. Hvordan kan vi bedre rekrutteringen?
  • D. Trenger vi resultatservice på samlingsplass?
  • E. Terminlista for 2018.
 6. Innkomne saker
 7. Nye representanter til O-utvalget
 8. NB! Det blir som vanlig utdeling av glass og medaljer på slutten av møtet. Hvis du skal hente til laget ditt,
  er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

  Saker til Miniårsmøtet må meldes inn til o-utvalget senest 8. november kl. 16.

  Hilsen dagens utvalg: Øistein Stemme, Matti Torgersen, Jan Lohne, Siren Hopland og Berit Tvedt

Foreløbige tider og manglende tider på en del løpere fra nattløpet

Foreløbige resultater fra "Sweconatten" er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Pga. litt datatrøbbel mangler vi tidene til følgende løpere med brikkenr.:
Kjell Arne Askeland, 236781
Trygve Buanes, 203415
Erlend Gjestemoen, 72549
Vibeke Mjaatvedt, 207792
Jan Harald Pedersen, 195881
Lars Røttingen, 502438
Anna Schouten, 237776
Roy-Morten Solheim, 192259
Jan Kåre Stokke, 211545
Guro Sørevik, 237775
Rune Tonaas, 207698
Kristine Bog Vikane, 213410
Hvis disse løperne har strekktidslappen sin bes de sende bilde/kopi/avskrift av lappen til resultatservice@o-bergen.no så fort som mulig så blir de lagt inn på resultatlista.

Resultater fra "Sweconatten"

Pga. sent løp og litt datatekniske problemer blir resultatene fra nattløpet først klare torsdag kveld.

Resultater fra Langeskogen

Resultatene fra Hordane BIL sitt løp i Langeskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Syndiker innhold