Resultater fra BM Normal på Natlandsfjellet

Resultatene fra CMR BIL sitt løp på Natlandsfjellet er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype
Pga. en feil med postbukk nr 37 vises ikke strekktidene til denne posten i A- og B-løypa.

Vårens siste løp

Vårsesongens siste løp er BM Normal som arrangeres av CMR BIL onsdag 20. juni. Løpet går på Nattlandsfjellet med samlingsplass på Sædalen skole. Arrangøren oppfordrer på det sterkeste til å sykle, reise kollektivt eller samkjøre da det er svært begrenset med parkering i Indre Sædalen! De melder også om at målestokken på A-kartet blir 1:7500, mens den blir 1:5000 på B-, C- og N-kartene.

Resultater fra Stendskogen

Resultatene fra Hordane sitt løp i Stendskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Parkering på løpet i Stendskogen 13. juni

På grunn av veiarbeid, er det begrenset med parkering i området. Arrangøren oppfordrer til samkjøring, kollektiv, og ikke minst til å varme opp ved å sykle langs gamle Osbanen fra Lagunen. Man må regne med å parkere på/ved Stend vgs, slik at det kan bli 10-15 minutter å gå til samlingsplass.

Resultater fra Kanadaskogen

Resultatene fra Hordaveg sitt løp i Kanadaskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Resultater fra BM Lang Fløyen

Resultatene fra Skogselskapet sitt langløp på Fløyen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Drikkeposter på BM Lang

Skogselskapet melder at det blir drikkeposter på de lengste løypene i dagens BM Lang: på post 10 i A-løypen og post 6 i B-løypen. Arrangøren tar også med tomgods ned fra start i morgen for de som tar med seg noe drikke til starten.

Resultater fra Ytrebygda

Resultatene fra Skage Transport BIL sitt løp i Ytrebygda er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

PM til Skage Transport sitt løp i Ytrebygda 23. mai

Parkering:
Langs grusvei, følg anvisning fra parkeringsvakter. Samlingsplass er ca. 1 km innover grusveien.
Grusveien ligger i løpsområdet, så kjør sakte og vis hensyn til både o-løpere som krysser veien og turgåere som ferdes der.

Løpere i A og B-løypen må også være oppmerksomme på biler når de krysser grusveien.

Løyper:
Korrigerte løypelengder:
N-løype 1,5 km
C-løype 2,4 km
B-løype 2,9 km
A-løype 4 km

Terreng:
Lettkupert blandingsskog med lite undervegetasjon. Innslag av grusvei og hogstfelt. Det er tørt og fint i skogen.

Siste glassutdeling

På Skage Transport sitt løp i Ytrebygda onsdag 23. mai blir det vårens siste mulighet for å hente glass og medaljer for 2017-sesongen.

Syndiker innhold