Referat fra Miniårsmøtet

Referat fra Miniårsmøtet 2022 er nå omsider klart: Referat. Det ligger også på Miniårsmøte 2022-siden.
Dataansvarlig beklager forsinkelsen.