Arrangører: Oppdatert innbydelsesmal

Melding til høstens arrangører: Innbydelsesmalen (under menyen For arrangører) er nå oppdatert med korona-informasjon! Viktig at arrangører som ikke sendt innbydelse til dataansvarlig bruker den nye malen!

Oppmanns- og arrangørnotat 2020

Oppmanns- og arrangørnotat for 2020 er nå tilgjengelig under "arrangør- og oppmannsnotat" i menyen til venstre. Etter innspill fra miniårsmøtet har vi i år slått sammen de gamle dokumentene Arrangørnotat og Oppmannsnotat til ett felles notat og justert innholdet litt.

Høstsesongen starter 19. august

Vårsesongen vår ble dessverre avlyst pga. koronaviruset, men høstsesongen går omtrent som planlagt. Første løp arrangeres onsdag 19. august på Lyderhorn-kartet. Oppmøte er på Nutec, Gravdal, og arrangør er Bergen Kommune BIL. Se innbydelse her.
Vær spesielt oppmerksom på at pga. korona og smitteverntiltak så er det KUN mulig å betale med Vipps, og det blir ingen utleie av brikker. De som ikke har egen løperbrikke kan bestille fra idrettsbutikken (Løperbrikke versjon 5 eller versjon 6).
Alle deltagere må gjøre seg kjent med koronainformasjonen i innbydelsen og i Koronainformasjon for deltagere (under menypunktet Informasjon - Korona til venstre).
NB! Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke delta (heller ikke ved milde symptomer). Dette gjelder også personer som er i karantene eller isolasjon.
Vi ønsker ellers alle velkommen tilbake på o-løp!

Koronaretningslinjer på bedrifts-o-løp

Alle løp våren 2020 ble avlyst pga korona-viruset. Høstsesongen 2020 går omtrent som planlagt, men med smitteverntiltak som beskrevet i de vedlagte dokumentene med koronainformasjon for henholdsvis arrangører og løpere.

Retningslinjer for høstens løp

O-utvalget har hatt møte torsdag 4. juni og begynt arbeidet med korona-retningslinjer for høstens løp. Vi tar sikte på avslutte arbeidet og komme med info til både arrangører og løpere i løpet av uke 24. Vi tar altså sikte på å få arrangert alle høstens planlagte løp innenfor smittevernforsvarlige rammer.

Covid-19-cup

O-utvalget opprettholder beslutningen om å avlyse alle bedriftsløpene fram til sommerferien. Vi tar sikte på at høstens løp arrangeres som planlagt, men med smittevernrestriksjoner om nødvendig.
For de som ønsker et orienteringstilbud fram til sommeren kan vi anbefale "Covid-19-cup i Bergensområdet", et opplegg fra de aktive klubbene med en løype hver uke. Det er både A-, B-, C- og N-løype, og postene henger ute hele uken. Du skriver ut kart selv og løper akkurat når du vil. Uke 21, fram til søndag 24. mai er ukens løype på Kokstad, se info med kart o.l. i Eventor her.
Oversikt over alle Covid-19-cup-løpene er her.

Vårsesongen avlyses

Etter regjeringens pressekonferanse tirsdag 8. april ser vi i O-utvalget oss dessverre nødt til å avlyse hele bedriftsorienteringens vårsesong. Det er trist, men ikke så veldig overraskende. Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni, og restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Blant annet skal folk holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem. På bakgrunn av dette blir det ikke riktig å gjennomføre noen av vårens o-løp.
Mvh O-utvalget

Koronanytt

Det er foreløbig temmelig i det blå når årets sesong kan starte. Vi forholder oss til føringene fra myndigheter, Norges idrettsforbund (NIF) og Bedriftsidretten, og pr. 1. april er omtrent all virksomhet kansellert inntil videre. I første omgang gjelder føringene til etter påske, 13. april, så gjenstår det å se om restriksjonene videreføres etter den tid. Så har vi også forståelse for at lagene vil trenge noe tid til planlegging og forberedelser for å faktisk kunne gjennomføre løp.

Vi har også fått beskjed fra Bedriftsidretten at NIF ber om en registrering fra lag/klubber som har måttet avlyse sine arrangement og melde inn de økonomiske konsekvensene dette har. Dette er registreringer som lagene selv må melde inn: https://fzfkxymj.mnm.as/r/95747/595488508/9208?l=nb-NO

I tillegg til at tur-orientering (https://turorientering.no/) kan være et fint alternativ så som det ikke arrangeres løp, så finnes det en del O-tekniske Koronaøkter i Bergensområdet, les mer her: http://orientering.no/kretser/hordaland/nyhetsarkiv/nyheter-hordaland/o-...

Tur-orientering i Koronaens tid

I disse tider der alle konkurranser og organisert trening er avlyst er tur-orientering en fin mulighet til å komme seg ut i skog og mark og samtidig få orienteringstrening! Flere av klubbene i Bergensområdet har tur-o-tilbud på gang.
Sjekk ut https://turorientering.no/ med bl.a. oversikt over alle klubbene i Hordaland med tilbud. De fleste postene henges ut i løpet av siste del av mars og april.

Utsatt sesongstart pga Koronavirus

Den planlagte sesongåpningen 1. april er avlyst pga Koronaviruset. Det er foreløbig uvisst når årets første bedriftsløp blir arrangert.

Syndiker innhold