Resultater fra Krohnegården

Resultatene fra Hordane sitt løp på Krohnegården/Løvstakken nord er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Fortsatt Vipps-betaling

Betaling med Vipps så ut til å fungere bra på forrige løp, så vi fortsetter med det på Hordane sitt løp på Krohnegården/Løvstakken nord denne uka. Husk å skrive Hordane BIL 14. sep i meldingsfeltet på betalingen!
Mer info om betaling med Vipps ligger her: http://o-bergen.no/web/vipps

Resultater fra Stendskogen

Resultatene fra HSI sitt løp i Stendskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.
Hvis noen mangler eller står feil oppført på resultatlistene så send en epost med kopi av strekktidslappen til resultatservice@o-bergen.no senest fredag!

Resultater fra Fanafjellet

Resultatene fra Skage Transport sitt løp på Fanafjellet er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Betaling med Vipps

No er det mogleg å bruke betalingsløysinga Vipps når du arrangerer eller deltek på bedriftsorienteringsløp! Første løp ut var HSI sitt løp i Stendskogen 7. sep 2016. Løysinga er enkel å bruke både for deltakarar og arrangør. Målsettinga er at mange kjem til å nytte tilbodet slik at det vert mindre kontantar å handtere. I punkta under er eit kort samandrag av korleis løysinga med Vipps fungerer.

For deltakarar:

 1. Installer Vipps-appen på din smarttelefon og registrer ein brukerprofil. Appen finnes for både Android, iOS og Windows Mobile.
 2. Dersom det ikkje er mobildekning der løpet vert arrangert, MÅ ein betale før ein kjem til området og ha kvitteringa klar. Eller betal med kontantar.
 3. Gjer unna betalinga i Vipps før du går til påmelding for å unngå kø.
 4. Åpne Vipps, send pengar, søk på Orientering, Hordaland bedriftsidrettskrets, evt nr. 516407.
 5. Legg inn rett beløp: kr 100,- for startkontingent, kr 125,- for startkontingent og leigebrikke.
 6. Skriv i meldingsfeltet dato og arrangør eller sted for løpet som betalinga gjeld! T.d. "HSI BIL 7. sep".
 7. Vis kvitteringa til arrangørane ved påmelding.

For arrangørar:

 • Skriv i innbydelsen om det er mogleg å betale med Vipps, og helst om det er mobildekning der løpet vert arrangert.
 • Alle som betaler med Vipps skal vise/levere kvittering for betalt startavgift (ev. inkludert brikkeleige). Hugs å sjekke at det er rett dato! (At det ikkje er eit tidlegare løp.)
 • Dersom en deltakar ikkje kan vise kvittering, f.eks. pga. dårlig mobildekning, så noterer arrangøren mobilnummeret og sjekker i etterkant at betalinga er motteken.
 • Arrangør må lage ein oversikt over antal deltakarar som har betalt med Vipps (og ev. brikkeleige). Talet vert kontrollert mot motekne kvitteringar, som vert sendt til Hordaland bedriftsidrettskrets sin e-post. Rapport kjem fredag og vert sendt arrangør.
 • I oppgjersskjemaet skal det førast opp inntekter for:
  • Antal deltakarar betalt med Vipps
  • Antal deltakarar betalt kontant
  • Brikkeleige betalt med Vipps
  • Brikkeleige betalt kontant

  Oppgjeret førast vidare som skildra i Arrangørnotatet.

 • Dersom mange har nytta Vipps, vert pengar overført frå kretsen til arrangør, og motsett dersom flest deltakarar har betalt kontant.
 • Oppgjeret skal gjerast og sendast elektronisk til kretsen så snart som mogleg etter endt løp, seinast laurdag. Viktig for at det ikkje skal hope seg opp med uoppgjorde løp.

Betalingsløsninger på løpene

På Gneist/Skage Transport sitt løp på Fanafjell 31. august blir det mulighet for å betale med kort (forhåpentligvis, forutsatt mobildekning for betalingsterminalen).
På HSI sitt løp i Stendskogen 7. september blir det mulig å betale med Vipps (mobilapp). Mer info om dette kommer senere. Vi håper å kunne fortsette med Vipps-betaling på løpene videre utover høsten.
Kontant betaling blir selvfølgelig også fortsatt mulig.

Resultater fra Solbakkefjell

Resultatene fra Eikner Naturstein sitt løp på Solbakkefjell er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Resultater fra NHH

Resultatene fra NHH BILs løp ved NHH er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Høstsesongen starter 17. august

Minner om at høstsesongen starter onsdag 17. august når NHH BIL arrangerer gate/parkløp ved NHH. Innbydelse: http://o-bergen.no/idrett/2016/2016-08-17/innbydelse.pdf

Reportasje på kondis.no og og oppdaterte resultater fra stafetten

Uteløpende reporter Arne Dag Myking fra DNB har skrevet en fin reportasje fra stafetten i Åstveitskogen for kondis.no: http://www.kondis.no/naermere-100-lag-deltok-i-bedriftsmesterskap-i-orie...
Resultatlistene fra stafetten er nå oppdatert, noen feilaktige disker er rettet opp.

Syndiker innhold