Resultater fra Fløyen

Resultatene fra Skogselskapet sitt løp på Fløyen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser.
Ranking og glassliste er dessverre ikke oppdatert ennå pga. litt datatekniske problemer.

Reportasje på kondis.no fra sesongåpningen på Apeltun

Arne Dag Myking fra DNB har skrevet en reportasje fra sesongåpningen for kondis.no: http://www.kondis.no/bedriftsloeperne-i-hordaland-er-i-gang-med-o-sesong...

Resultater fra Apeltun

Resultatene fra BKK BIL & Fana IL sitt løp på Apeltun er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser.

Utdeling av glass og medaljer

Det blir mulighet for å hente glass og medaljer for 2016 på samlingsplass på løpet 19. april.

Gular arrangerer nybegynnerløp i Fyllingsdalen seks torsdager fra 20 april

Dette kan være interessant for ferske bedriftsløpere og barn av bedriftsløpere:
Etter påske arrangerer Gular 6 treningsløp i Fyllingsdalen på torsdager. Alle som har lyst til å prøve orientering er velkomne, og Gular stiller med erfarne instruktører. Start er mellom kl. 17:30 og 18:00, og oppmøtested på de to første løpene er ved Ortun skole. Påmelding på e-post eller SMS innen 18. april til helenmartinsen_6@hotmail.com / 901 62 069. Les mer her.

Innbydelse til sprintløpet 19. april

Innbydelsen til årets første løp, BKK sitt sprintløp på Apeltun, ligger nå i terminlista: innbydelse.pdf

Skjema for vurdering og kåring av Årets Arrangement

Excel-skjemaet som brukes til å kåre Årets Arrangement ligger under Informasjon - For o-løpere: LøypevurderingÅretsArrangør2017.xls. Skjemaet brukes av de som vurderer hvert enkelt arrangement. Arrangører kan gjerne også se på det for å se hvilke momenter som vektlegges i kåringen. Skjemaet inneholder også et eget ark med "brukerveiledning".

Velkommen til 2017-sesongen

O-utvalget ønsker alle gamle og nye løpere velkommen til ny sesong! Terminlista er klar, den inneholder 16 individuelle løp, i tillegg til stafett som går av stabelen onsdag 30. august. Det første løpet arrangeres onsdag 19. april, dette er et sprintløp som arrangeres av BKK på Apeltun, innbydelse kommer snart. Det blir utdeling av deltakerglass og medaljer for sesongen 2016 på de 2-3 første løpene.

Litt informasjon om årets sesong:

  • Startkontingenten heves til kr. 100,-.
  • Ordningen med Vipps-betaling av startkontingent og brikkeleie videreføres, i tillegg til kontant betaling. Veiledning for bruk av Vipps ligger her.
  • Det kreves 9 løp for å få deltagerglass i år, og antall tellende løp på rankingen er 8. Alle individuelle løp teller på glasslista, mens BM-lang fra og med 2015 ikke teller på rankingen, jfr. miniårsmøtevedtak i 2014.
  • Vi oppfordrer alle som skal bytte klubb, klasse (alder eller løype) eller brikkenummer til å sende en epost om dette til resultatservice@o-bergen.no senest mandag 17. april. Da oppdateres datasystemet med endringene før første løp, slik at det blir mindre påmeldingskø og arrangørarbeid på selve løpet.
  • For å redusere papirarbeid for løpere og arrangører vil vi også i år på de fleste løpene ha elektronisk påmelding med brikkeavlesning også for løpere som har løpt bedriftsløp tidligere men som har ny brikke eller leiebrikke. (Leie)brikken legges da på en avleserenhet, tilsvarende påmelding med fast brikke, og man oppgir navn som arrangøren søker opp i datasystemet.
  • N- og C-løpere som ikke ønsker sluttid på resultatlistene kan melde seg på i de nye trimklassene Trim N og Trim C. Løpet teller som glassløp.
  • Endringer, rettelser o.l. til resultater må sendes til resultatservice@o-bergen.no senest to arbeidsdager etter at resultatene er publisert. Dvs. vanligvis iløpet av fredag etter onsdagsløp.
  • Vi oppfordrer flest mulig av dere som planlegger regelmessig deltagelse på løpene til å stille med egen brikke, som kan bestilles fra bl.a. Idrettsbutikken. De som låner brikker fra eget bedriftsidrettslag må i størst mulig grad låne en fast brikke som følger personen. Dette letter arbeidet for arrangørene våre, og minker også sjansen for feil på resultlistene.
  • Vi oppfordrer alle til å lese årets Oppmannsnotat.

Startkontingenten øker til kr 100,-

O-utvalget har mot en stemme vedtatt å heve startkontingenten fra kr 85,- til kr 100,-. Forrige heving var i 2012. Bakgrunn for vedtaket:

Før hevingen mottok Hordaland bedriftsidrettskrets 30,- av kontingenten på 85,-. For disse pengene kjøper kretsen glass (i fjor var dette kr 74.643,- av totalt kr 139.361,- som kretsen mottok); ellers refunderer de utgifter til bukker, postflagg, leiebrikker, merkebånd, datautstyr osv. I fjor fikk vi ny tilhenger til kr 62.500,-. Vi har fått beskjed om at prisen på glassene vil øke med 10% i år. Andre utgifter øker og. Kretsen vil nå få kr 35,- per startende, dette skal dekke økningen i utgifter.

Det har vært vanskeligere enn tidligere å få arrangører til løpene i år. De aktive klubbene er viktige medarrangører for mange bedriftslag. Vi har fått tilbakemeldinger som tyder på at disse klubbene føler de sitter igjen med lite penger i forhold til arbeidet de legger ned. Arrangøren vil nå få kr 65,- per startende. Vi håper dette vil gjøre det mer attraktivt å være arrangør, både for våre egne bedriftsidrettslag og de aktive klubbene.

O-utvalget

Nytt styre og kontaktinfo for klubbene

O-utvalget har fått to nye styremedlemmer, Jan Lohne fra Skogselskapet og Siren Hopland fra NextGenTel. Det nye utvalget har konstituert seg med Berit Tvedt som ny leder. Se o-utvalgets side for alle medlemmer og funksjoner.
O-utvalget trenger å få oppdatert listen sin med kontaktinfo/epostadresser til bedriftsidrettslagene våre, så vi ber lagene om å sende slik info til sekretær/terminlisteansvarlig Jan Lohne: jan@janlohne.no.
Referat mm. fra miniårsmøtet i november i fjor er nå tilgjengelig under Miniårsmøter.

Syndiker innhold