Vurdering av arrangementer til kåring av Årets Arrangement

Hvert år kårer vi årets arrangement blant alle bedrifts-o-løpene som arrangeres i løpet av året, og arrangøren premieres. Til dette trenger vi noen frivillige løpere som kan gjøre en vurdering av de løpene de deltar på. (Vi har allerede et par, men trenger flere.) Vi trenger løpere i alle løyper, både A, B, C og N, helst to fra hver løype. Er du en ganske aktiv bedrifts-o-løper som regner med å delta på minst halvparten av sesongen, og kan tenke deg å bruke 10-20 minutter etter hvert løp til å fylle ut et vurderingsskjema? Da trenger vi din innsats, så ta kontakt med leder i O-utvalget Nina Goga. Vurderingsskjemaet består av ca. 10 kategorier som man skal gi tallkarakter på, og ligger under Informasjon - For o-løpere: LøypevurderingÅretsArrangør2019.xls. Skjemaet brukes av de som vurderer hvert enkelt arrangement. Arrangører kan gjerne også se på det for å se hvilke momenter som vektlegges i kåringen. Skjemaet inneholder også et eget ark med "brukerveiledning".

Saksdokumenter Miniårsmøte 2018

Saksdokumentene til Miniårsmøtet er nå klare: Innkalling, Årsmelding og Innkomne saker. Vi beklager sen offentliggjøring av dokumentene.

Komplett oversikt over glass og medaljevinnere

Sesongen er over, og glass og medaljer skal deles ut til de som har gjort seg fortjent til det. Det vedlagte Excel-arket her inneholder komplett klubbvis oversikt over alle som skal ha glass (for å ha deltatt på minst 10 løp, eller vunnet ranking, eller hjulpet med vurdere Årets Arrangør) og BM-medaljer. Vi ønsker i størst mulig grad at èn person fra hver klubb henter glass og medaljer for alle i klubben. Vedkommende kan da sjekke i oversikten her hvor mange glass og medaljer klubben skal, og hvem i klubben som skal ha hva. Første utdeling blir på Miniårsmøtet 28. november.

Miniårsmøte 2018

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 28. november kl. 18 i Idrettens hus, Brann Stadion, styrerommet 3. etasje.

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap for 2018
 5. Saker fra O-utvalget
  • A. BM Lang teller for tiden ikke på ranking, vi ønsker å la det bli tellende igjen. Primært av datatekniske årsaker, pga. svakheter i datasystemet genererer det litt ekstraarbeid å ha et løp som teller som glassløp men ikke som rankingløp.
  • B. Terminlisten for 2019, statusorientering
  • C. Kan prosessen for tildeling av løpsdatoer på terminlisten forbedres eller forenkles? Aktuelt med førstemann til møllen? Andre forslag/innspill?
 6. Innkomne saker
 7. Nye representanter til O-utvalget

NB! Det blir som vanlig utdeling av glass og medaljer på slutten av møtet. Hvis du skal hente til laget ditt, er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

Saker til Miniårsmøtet må meldes inn til o-utvalget senest 7. november kl. 16.

Hilsen dagens utvalg: Øistein Stemme, Kirsti Gytre Lund, Jan Lohne, Ragnar Kayser og Siren Hopland

Terminliste og løp for 2019

Terminliste med aktuelle løpsdatoer for 2019 ligger nå ute på http://o-bergen.no/idrett/terminliste/?&aar=2019
Det er fritt fram for klubbene å melde seg som arrangører med ønsker for dato og sted til terminlisteansvarlig Jan Lohne! Alle ønsker samles opp og så prøver vi å "legge kabalen" slik at flest mulig klubber får sine ønsker oppfylt. Det er altså ikke førstemann til mølla. Det er også sendt ut epost-info om dette til de klubbene vi har kontaktinfo til, og flere klubber har allerede meldt inn ønsker, kjempeflott!

Resultater fra BM Natt, sesongslutt og rettelser til ranking og glassliste

Resultatene fra BM Natt "Sweconatten" på Fantoft er nå lagt ut i terminlista: resultater, strekktider, strekktider pr løype

Årets sesong er nå over, og styret takker alle våre arrangører, dere gjør en kjempeinnsats!
Eventuelle rettelser, korrigeringer, dobbeltoppføringer o.l. til årets rankinglister og glasslister må sendes til resultatservice@o-bergen.no så fort som mulig, senest 10. oktober. Kravet for å få deltagerglass er deltagelse på minst 10 løp. Antall tellende løp på rankingen er 9, og BM Lang teller ikke.

Resultater fra Munkebotn

Resultatene fra Fisken BIL sitt løp i Munkebotn er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Resultater fra Fløyen

Resultatene fra Bergenslærerne sitt løp på Fløyen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Liten feil i postbeskrivelsen på Fløyen

Det har skjedd en beklagelig feil i postbeskrivelsen for start på onsdagens løp på Fløyen:
Starten er sør for stein. Dette er riktig angitt på kartet, men i postbeskrivelsen står det toppen av kolle. Dette gjelder alle løyper.

For arrangører: Nye postbukker

Vi har nå kjøpt inn nye postbukker som erstatter de som har manglet. Numrene er de samme som på de som manglet, slik at hele nummerserien fra 31 til 64 nå er komplett igjen. Se komplett oversikt over postenheter: http://o-bergen.no/web/sites/default/files/postenheter_2018_09_06.xls

Syndiker innhold