Komplett glassliste for 2022

Komplett oversikt over glassvinnere for 2022 er klar. Det vedlagte Excel-arket her inneholder komplett klubbvis oversikt over alle som skal ha glass for å ha deltatt på minst 11 løp eller vunnet ranking. Første utdeling blir på Miniårsmøtet.

Merk at for å få glass for å ha vunnet ranking må man representere et lag tilknyttet VBIK, jfr. OppmannsOgArrangørnotatet. Dette medfører at det i noen klasser ikke er rankingvinneren som får glass, men nr 2 eller 3. Aktuelle lag med rankingvinnere som IKKE er tilknyttet VBIK er AIBEL, Apply Sørco, Fjordtours, Gard, KVIKKI BIL, Os Kommune BIL, Varegg og Gnist Film.

VedleggStørrelse
GlassPerKlubb2022.xls55.5 KB