Oppdaterte smitteverntiltak pr. 20. april

Oppdaterte versjoner av koronaveilederne våre for deltagere og arrangører er nå lagt ut på http://o-bergen.no/web/node/korona. Viktigste endringer fra 2020-versjonen er bruk av munnbind og innsamling av kart etter målgang.

Fortsatt usikkert når sesongstart blir

O-utvalget er i kontakt med både Bedriftsidrettskretsen, Orienteringsforbundet og Bergen Kommune for å et tydelig svar på om vi kan arrangere o-løp når trinn 1 av gjenåpningen trer i kraft fredag 16. april. Dessverre har ingen gitt oss noe klart svar ennå, men vi håper å få det avklart i løpet av noen få dager. Magefølelsen rundt omkring er at svaret blir "ja", men ingenting er altså foreløbig bekreftet.

UsynligO, tur-orientering og stolpejakt mens vi venter på bedre koronatider

Mens vi venter på at vanlige o-løp kan arrangeres igjen kan stolpejakt og tur-orientering og UsynligO være en fin mulighet til å komme seg ut i skog og mark og samtidig få orienteringstrening!

Sesongstart og koronasituasjonen

Den planlagte sesongstarten for bedriftsorienteringen nærmer seg, men innenfor de gjeldende nasjonale smitteverntiltakene er dessverre breddeidrettsarrangement for voksne ikke anbefalt. Vi kan derfor ikke arrangere ordinære bedrifts-o-løp før det kommer lettelser i smitteverntiltakene, og når det skjer er uvisst. De to første arrangørene har allerede bestemt å avlyse sine løp. Sesongstart blir derfor tidligst 21. april. Vi i O-utvalget følger med på de endringer i smitteverntiltakene som måtte komme. Vi håper det er mulig for arrangørene å arrangere sine løp på relativt kort varsel når det kommer lettelser i smitteverntiltakene. Vi er i dialog med arrangørene om dette, og også om mulige alternativer når ordinære løp ikke kan arrangeres. Nybegynnerkurs er heller ikke aktuelt å arrangere med de gjeldende smitteverntiltakene, men vi håper det kan la seg gjennomføre senere i vår.
Oppdateringer kommer her på o-bergen.no og på Facebook-gruppen vår når vi vet noe mer.
Mvh
O-utvalget

Arrangører søkes til nybegynnerkurs i orientering

O-utvalget ønsker å få i gang et nybegynnerkurs i orientering og ønsker å komme i kontakt med bedriftsidrettslag som kan være interessert i å arrangere et slikt kurs, mot en kompensasjon. Kan ditt bedriftsidrettslag være interessert? Ta isåfall kontakt med o-utvalget på epost styret@o-bergen.no senest 16. mars! O-utvalget her styremøte 17. mars.

Det vi tenker på er et nybegynnerkurs for bedriftsidretten i forkant av eller tidlig i sesongen. Vi ser for oss noe omtrent som følger, men dette kan selvsalgt diskuteres med arrangør:
2 samlinger inne med litt «teoretisk» nybegynnerkurs, der en etter en times tid inne går ut for å praktisere: Første gang på et gatekart, og neste gang i terreng. Tilgang til lokaler knyttet til to ulike kart ville være flott. Første gangen kan være med postskjermer og bukker, men deretter kan en lage et opplegg på UsynligO. Totalt ser vi for oss 2 samlinger med «teoritimer» der arrangør har 1 eller 2 personer som kjører opplegget, og så 4 opplegg på UsynligO.
Bedriftsidrettslagene bør gjøre forsøk på å rekruttere deltakere til kurset, og de bør stille med noen erfarne løpere som kan være med når det praktiseres ute etter hver av de to teorisamlingene. De to siste gangene bare lager arrangør opplegg på UsynligO, og så må det være opp til hvert enkelt bedriftslag å organisere et støtteopplegg for sine nybegynnere.

Betalingen til arrangørklubb vil være for opplegget de to første samlingene, og for å lage opplegg på UsynligO spesielt til dette. Antagelig i størrelsesorden 3-5000 kr. I tillegg må kart-eiere evt. få en liten kompensasjon.

Referat fra Miniårsmøtet

Referatet fra Miniårsmøtet 2020, avholdt 10. februar, er nå klart og ligger på miniårsmøtesiden

Digitalt miniårsmøte

Pga. de nåværende smittevernrestriksjonene med maks 10 personer på innendørs møter, avholdes Miniårsmøtet digitalt på Zoom. Tidspunkt onsdag 10. februar 2021 kl. 18:30-20 som tidligere annonsert.

Miniårsmøtet utsettes til onsdag 10. februar 2021

O-utvalget har idag besluttet å utsette miniårsmøtet nok en gang, til onsdag 10. februar kl 18:30, pga koronasituasjonen. Vi håper at det da vil være smittevernmessig forsvarlig å møtes fysisk. Hvis det likevel ikke er det, vil møtet da avholdes digitalt til samme tid, sannsynligvis på Teams.

Miniårsmøtedokumenter

Årsmeldingen og dagsorden med innkomne saker er nå lagt ut på miniårsmøtesiden

Miniårsmøtet utsettes til 27. januar 2021

O-utvalget har idag besluttet å utsette miniårsmøtet til onsdag 27. januar 2021 pga koronasituasjonen. Vi håper at det da vil være smittevernmessig forsvarlig å møtes fysisk.

Syndiker innhold