Velkommen til 2018-sesongen

O-utvalget ønsker alle gamle og nye løpere velkommen til ny sesong! Terminlista er klar, den inneholder 18 individuelle løp. Det første løpet arrangeres onsdag 11. april, dette er et sprintløp som arrangeres av BKK på Skjold/Lagunen, innbydelse kommer snart. Det blir utdeling av deltakerglass og medaljer for sesongen 2017 på de 2-3 første løpene.

Litt informasjon om årets sesong:

 • Startkontingenten er fortsatt kr. 100,-.
 • Ordningen med Vipps-betaling av startkontingent og brikkeleie videreføres, i tillegg til kontant betaling. Veiledning for bruk av Vipps ligger her.
 • Det kreves 10 løp for å få deltagerglass i år, og antall tellende løp på rankingen er 9. Alle individuelle løp teller på glasslista, mens BM-lang fra og med 2015 ikke teller på rankingen, jfr. miniårsmøtevedtak i 2014.
 • Vi oppfordrer alle som skal bytte klubb, klasse (alder eller løype) eller brikkenummer til å sende en epost om dette til resultatservice@o-bergen.no senest mandag 9. april. Da oppdateres datasystemet med endringene før første løp, slik at det blir mindre påmeldingskø og arrangørarbeid på selve løpet.
 • For å redusere papirarbeid for løpere og arrangører vil vi også i år på de fleste løpene ha elektronisk påmelding med brikkeavlesning også for løpere som har løpt bedriftsløp tidligere men som har ny brikke eller leiebrikke. (Leie)brikken legges da på en avleserenhet, tilsvarende påmelding med fast brikke, og man oppgir navn som arrangøren søker opp i datasystemet.
 • N- og C-løpere som ikke ønsker sluttid på resultatlistene kan melde seg på i trimklassene Trim N og Trim C. Løpet teller som glassløp.
 • Endringer, rettelser o.l. til resultater må sendes til resultatservice@o-bergen.no senest to arbeidsdager etter at resultatene er publisert. Dvs. vanligvis iløpet av fredag etter onsdagsløp.
 • Vi oppfordrer flest mulig av dere som planlegger regelmessig deltagelse på løpene til å stille med egen brikke, som kan bestilles fra bl.a. Idrettsbutikken. De som låner brikker fra eget bedriftsidrettslag må i størst mulig grad låne en fast brikke som følger personen. Dette letter arbeidet for arrangørene våre, og minker også sjansen for feil på resultlistene.
 • Vi oppfordrer alle til å lese årets Oppmannsnotat.

HSI arrangerer nybegynnerkurs i orientering mandag 16. april

Mandag 16. april kl. 16:00 arrangerer Haukeland Sykehus Idrettslag nybegynnerkurs i orientering! Kurset er åpent for alle, og koster kr. 250,- for de som ikke er HSI-medlemmer. Kursavgiften inkluderer pizza, kaffe, te og kursmateriell. Bindende påmelding innen 9. april til grete.lind3@gmail.com eller sms 950 35 940. Se vedlegg for fullstendig informasjon.

Kontaktpersoner for klubbene

Godt nyttår! O-utvalget trenger å få oppdatert listen vår med kontaktinfo til klubbene, slik info er ferskvarer og endres stadig vekk. Derfor oppfordrer vi alle medlemsklubbene våre til å sende en epost til styret@o-bergen.no med navn, epost-adresse og tlf. nr til den som er kontaktperson i klubben! På forhånd takk.:-)

Referat fra miniårsmøtet

Referatet fra miniårsmøtet er nå lagt ut på miniårsmøtesiden: http://o-bergen.no/web/node/68687

Årsmelding og regnskap til Miniårsmøtet

Disse er nå lagt ut som vedlegg på miniårsmøtesiden: http://o-bergen.no/web/node/68687

Terminliste for 2018

Terminliste med aktuelle løpsdatoer for 2018 ligger nå ute på http://o-bergen.no/idrett/terminliste/?&aar=2018
Det er fritt fram for klubbene å melde seg som arrangører med ønsker for dato og sted til terminlisteansvarlig Jan Lohne! Alle ønsker samles opp og så prøver vi å "legge kabalen" slik at flest mulig klubber får sine ønsker oppfylt. Det er altså ikke førstemann til mølla.

Komplett oversikt over glass og medaljevinnere

Sesongen er over, og glass og medaljer skal deles ut til de som har gjort seg fortjent til det. Det vedlagte Excel-arket her inneholder komplett klubbvis oversikt over alle som skal ha glass (for å ha deltatt på minst 9 løp, eller vunnet ranking, eller hjulpet med vurdere Årets Arrangør) og BM-medaljer. Vi ønsker i størst mulig grad at èn person fra hver klubb henter glass og medaljer for alle i klubben. Vedkommende kan da sjekke i oversikten her hvor mange glass og medaljer klubben skal, og hvem i klubben som skal ha hva. Første utdeling blir på Miniårsmøtet 29. november.

Oppdaterte resultater fra Sweconatten

Resultatene fra nattløpet er nå oppdatert med 8 av de 12 løperne som manglet.

Sesongslutt og rettelser til ranking og glassliste

Årets sesong er nå over, og styret takker alle våre arrangører! Dere gjør en kjempeinnsats!
Eventuelle rettelser, korrigeringer, dobbeltoppføringer o.l. til årets rankinglister og glasslister må sendes til resultatservice@o-bergen.no så fort som mulig, senest 18. oktober. Kravet for å få deltagerglass er deltagelse på minst 9 løp. Antall tellende løp på rankingen er 8, og BM Lang teller ikke.

Miniårsmøte 2017

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 29. november kl. 18 i Idrettens hus, Brann Stadion, styrerommet 3. etasje.

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap for 2017
 5. Saker fra O-utvalget
  • A. Kretsen vil ha høyere startkontingent.
  • B. Det må bli lettere for O-utvalget å få tak i mulige arrangører. Kan smålag samarbeide om å arrangere løp?
  • C. Vi blir stadig færre. Hvordan kan vi bedre rekrutteringen?
  • D. Trenger vi resultatservice på samlingsplass?
  • E. Terminlista for 2018.
 6. Innkomne saker
 7. Nye representanter til O-utvalget
 8. NB! Det blir som vanlig utdeling av glass og medaljer på slutten av møtet. Hvis du skal hente til laget ditt,
  er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

  Saker til Miniårsmøtet må meldes inn til o-utvalget senest 8. november kl. 16.

  Hilsen dagens utvalg: Øistein Stemme, Matti Torgersen, Jan Lohne, Siren Hopland og Berit Tvedt

Syndiker innhold