10 tellende løp på rankingen

Pga. de annullerte resultatene på løpet på Moldalia 1. juni, har o-utvalget bestemt at antall tellende løp på rankingen i 2022 reduseres fra 11 til 10. Rankingen vil bli oppdatert ihht. dette etter løpet 31. august. (Det kreves fortsatt deltagelse på 11 løp for å få deltagerglass.)