Høstsesongen starter 18. august ved NHH, smitteverntiltak som i vår

Det er klart for høstens første løp onsdag 18. august. NHH BIL arrangerer, samlingsplass er ved NHH og kartet er Stemmemyren. Innbydelse ligger i terminlista.
Inntil videre fortsetter vi med de samme smitteverntiltakene som vi hadde på løpene i vår.

Resultater fra Fløyen

Resultatene fra UBIL sitt løp på Fløyen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Resultater fra Munkebotn

Resultatene fra Sbanken og DXC sitt løp i Munkebotn er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Kommunebegrensningen opphevet!

Gode nyheter: Helsedirektoratet og Norges Orienteringsforbund har nå fjernet kommunebegrensningen, så fom. onsdag 9. juni er bedrifts-o-løpene igjen åpne for løpere bosatt utenfor Bergen kommune! Velkommen til løp i Munkebotn 9. juni og på Fløyen 16. juni!
Innbydelsesmalen er også oppdatert.

Resultater fra Haukås

Resultatene fra Fisken BIL sitt løp på Haukås er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Resultater fra Damsgårdsfjellet

Resultatene fra Tryg BIL sitt løp på Damsgårdsfjellet er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Antall glassløp og tellende løp på rankingen i 2021

Pr. 19. mai ligger det an til at det blir arrangert 12 individuelle løp i 2021. Hvis dette antallet holder seg vil det kreves deltagelse på 7 løp for å få deltagerglass, og rankingen får 7 tellende løp. Kravene kan bli endret hvis det blir arrangert færre løp.

Forhåndsendringer til løpet 19. mai

Siste frist for å registrere helt nye løpere, og melde inn brikke-/klubb-/klasseendringer til resultatservice@o-bergen.no, er 20:00 tirsdag kveld!

Sesongstart onsdag 19. mai på Damsgårdsfjellet, forhåpentligvis

Forutsatt at det ikke kommer strenger smitteverntiltak i Bergen arrangerer Tryg BIL årets første bedrifts-o-løp på Damsgårdsfjellet onsdag 19. mai, se innbydelse i terminlista.

Vi må fortsatt ha smitteverntiltak på løpene, så vi ber alle deltagere og arrangører gjøre seg godt kjent med koronainformasjonen vår som ligger på siden Informasjon - Korona: http://o-bergen.no/web/node/korona

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller i isolasjon skal ikke delta/arrangere!

Vi minner spesielt om følgende:
For deltagere:

 • Bedrifts-o-løpene er kun åpne for personer bosatt i Bergen kommune.
 • Husk meteren!
 • Løpene gjennomføres etter prinsippet kom-løp-dra hjem, ikke vær på stedet lenger enn nødvendig.
 • Er du helt ny løper må du sende e-post til resultatservice@o-bergen.no med navn, klubb, løpsklasse, brikkenummer og telefonnummer senest kl. 21.00 to dager før løpet!
 • Løpere som skal bytte klubb, klasse eller brikkenummer anbefales å sende e-post til resultatservice@o-bergen.no om dette senest kl. 21.00 to dager før løpet.
 • Kun betaling med Vipps.
 • Det leies ikke ut løperbrikker.

For arrangører:

 • Alle funksjonærer som har direktekontakt med deltagere skal bruke munnbind.
 • God avstand, mer enn 2 meter, mellom køene for påmelding og brikkeavlesing etter målgang.
 • Max 200 personer på arena samtidig, arenaen kan fylles opp med nye deltakere når de som er ferdige har forlatt den.
 • Løpernes kart skal samles inn umiddelbart etter målgang.

Antallsbegrensning på bedrifts-o-løpene

Vi har nå fått klarhet i hvordan vi kan praktisere antallsbegrensningen (for tiden 200 personer) på bedrifts-o-løpene: Vi kan følge samme praksis som høsten 2020, dvs. nye løpere kan slippe inn på arena fortløpende etterhvert som løpere som er ferdige forlater arena. Det blir derfor ingen øvre grense for totalt antall deltagere på et løp, og vi har derfor heller ikke forhåndspåmelding.
Fortsatt gjelder begrensningen om at alle deltagere og arrangører MÅ være fra samme kommune. Det vil si at inntil videre er våre bedrifts-o-løp kun åpne for løpere fra Bergen kommune.

Syndiker innhold