Resultater fra NHH

Resultatene fra NHH BIL sitt løp ved NHH er nå lagt ut i terminlista. Pga. tekniske problemer med postbukk nr. 37, som var post nr 5 i A-løypa og nr 2 i B-løypa, har vi fjernet disse postene fra løypene. Dvs. at strekktidene som vises er hhv. fra post 4 til 6, og fra 1 til 3. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Velkommen til 2019-sesongen

O-utvalget ønsker alle gamle og nye løpere velkommen til ny sesong! Terminlista er klar, den inneholder foreløbig 15 individuelle løp som vi har fått arrangører til. Det første løpet arrangeres onsdag 10. april, dette er et sprintløp som arrangeres av NHH BIL ved NHH, innbydelse ligger i terminlista. Det blir utdeling av deltakerglass og medaljer for sesongen 2018 på de 2-3 første løpene.

Litt informasjon om årets sesong:

 • Startkontingenten er fortsatt kr. 100,-.
 • Ordningen med Vipps-betaling av startkontingent og brikkeleie videreføres, i tillegg til kontant betaling. Veiledning for bruk av Vipps ligger her. Husk å gjøre ferdig betalingen før du kommer fram til påmeldingen for å unngå kø! Ta gjerne skjermdump/bilde av betalingskvitteringen og vis ved påmelding.
 • Det kreves 8 løp for å få deltagerglass i år, og antall tellende løp på rankingen er 8. Alle individuelle løp teller på glasslista.
 • Jfr. vedtak på Miniårsmøtet 2018 arrangeres det ikke Rådsmesterskap/BM-løp i 2019.
 • Vi oppfordrer alle som skal bytte klubb, klasse (alder eller løype) eller brikkenummer til å sende en epost om dette til resultatservice@o-bergen.no senest tirsdag 9. april. Da oppdateres datasystemet med endringene før første løp, slik at det blir mindre påmeldingskø og arrangørarbeid på selve løpet.
 • For å redusere papirarbeid for løpere og arrangører vil vi også i år på de fleste løpene ha elektronisk påmelding med brikkeavlesning også for løpere som har løpt bedriftsløp tidligere men som har ny brikke eller leiebrikke. (Leie)brikken legges da på en avleserenhet, tilsvarende påmelding med fast brikke, og man oppgir navn som arrangøren søker opp i datasystemet.
 • Endringer, rettelser o.l. til resultater må sendes til resultatservice@o-bergen.no senest to arbeidsdager etter at resultatene er publisert. Dvs. vanligvis iløpet av fredag etter onsdagsløp.
 • Vi oppfordrer flest mulig av dere som planlegger regelmessig deltagelse på løpene til å stille med egen brikke, som kan bestilles fra bl.a. Idrettsbutikken. De som låner brikker fra eget bedriftsidrettslag må i størst mulig grad låne en fast brikke som følger personen. Dette letter arbeidet for arrangørene våre, og minker også sjansen for feil på resultlistene.
 • Vi oppfordrer alle til å lese årets Oppmannsnotat.

HSI arrangerer nybegynnerkurs i orientering mandag 1. april kl 16

Orienteringsgruppen i HSI arrangerer nybegynnerkurs i orientering for de som ikke har løpt før, eller for de som bare ønsker en oppfriskning.

Tid: Mandag 1.april klokken 16.00
Sted: Laboratoriebygget

Adgang via bro i 3. etg. fra Sentralblokken. Heisen opp til kursrommet krever adgangskort, så møt helst presis, eller ring følgende tlf: Reidar Vetti 916 21 618 eller Birgitt Gjerde 901 21 037

Pris: kr 250,- som inkluderer:
- kursmateriale fra Norges Orienteringsforbund
- pizza, kaffe, te
- følge på det første løpet for de som ønsker det

Instruktør: Turid Rognsvåg
Bindende påmelding på epost til sigrid.hatland@sav.no eller sms til 918 53 848 innen 27.03.2019

Betaling:
- VIPPS 95035940, merk betaling med nybegynnerkurs
- Kontant på kurset

Ta med eget kompass dersom du har!

Vurdering av arrangementer til kåring av Årets Arrangement

Hvert år kårer vi årets arrangement blant alle bedrifts-o-løpene som arrangeres i løpet av året, og arrangøren premieres. Til dette trenger vi noen frivillige løpere som kan gjøre en vurdering av de løpene de deltar på. (Vi har allerede et par, men trenger flere.) Vi trenger løpere i alle løyper, både A, B, C og N, helst to fra hver løype. Er du en ganske aktiv bedrifts-o-løper som regner med å delta på minst halvparten av sesongen, og kan tenke deg å bruke 10-20 minutter etter hvert løp til å fylle ut et vurderingsskjema? Da trenger vi din innsats, så ta kontakt med leder i O-utvalget Nina Goga. Vurderingsskjemaet består av ca. 10 kategorier som man skal gi tallkarakter på, og ligger under Informasjon - For o-løpere: LøypevurderingÅretsArrangør2019.xls. Skjemaet brukes av de som vurderer hvert enkelt arrangement. Arrangører kan gjerne også se på det for å se hvilke momenter som vektlegges i kåringen. Skjemaet inneholder også et eget ark med "brukerveiledning".

Saksdokumenter Miniårsmøte 2018

Saksdokumentene til Miniårsmøtet er nå klare: Innkalling, Årsmelding og Innkomne saker. Vi beklager sen offentliggjøring av dokumentene.

Komplett oversikt over glass og medaljevinnere

Sesongen er over, og glass og medaljer skal deles ut til de som har gjort seg fortjent til det. Det vedlagte Excel-arket her inneholder komplett klubbvis oversikt over alle som skal ha glass (for å ha deltatt på minst 10 løp, eller vunnet ranking, eller hjulpet med vurdere Årets Arrangør) og BM-medaljer. Vi ønsker i størst mulig grad at èn person fra hver klubb henter glass og medaljer for alle i klubben. Vedkommende kan da sjekke i oversikten her hvor mange glass og medaljer klubben skal, og hvem i klubben som skal ha hva. Første utdeling blir på Miniårsmøtet 28. november.

Miniårsmøte 2018

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 28. november kl. 18 i Idrettens hus, Brann Stadion, styrerommet 3. etasje.

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap for 2018
 5. Saker fra O-utvalget
  • A. BM Lang teller for tiden ikke på ranking, vi ønsker å la det bli tellende igjen. Primært av datatekniske årsaker, pga. svakheter i datasystemet genererer det litt ekstraarbeid å ha et løp som teller som glassløp men ikke som rankingløp.
  • B. Terminlisten for 2019, statusorientering
  • C. Kan prosessen for tildeling av løpsdatoer på terminlisten forbedres eller forenkles? Aktuelt med førstemann til møllen? Andre forslag/innspill?
 6. Innkomne saker
 7. Nye representanter til O-utvalget

NB! Det blir som vanlig utdeling av glass og medaljer på slutten av møtet. Hvis du skal hente til laget ditt, er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

Saker til Miniårsmøtet må meldes inn til o-utvalget senest 7. november kl. 16.

Hilsen dagens utvalg: Øistein Stemme, Kirsti Gytre Lund, Jan Lohne, Ragnar Kayser og Siren Hopland

Terminliste og løp for 2019

Terminliste med aktuelle løpsdatoer for 2019 ligger nå ute på http://o-bergen.no/idrett/terminliste/?&aar=2019
Det er fritt fram for klubbene å melde seg som arrangører med ønsker for dato og sted til terminlisteansvarlig Jan Lohne! Alle ønsker samles opp og så prøver vi å "legge kabalen" slik at flest mulig klubber får sine ønsker oppfylt. Det er altså ikke førstemann til mølla. Det er også sendt ut epost-info om dette til de klubbene vi har kontaktinfo til, og flere klubber har allerede meldt inn ønsker, kjempeflott!

Resultater fra BM Natt, sesongslutt og rettelser til ranking og glassliste

Resultatene fra BM Natt "Sweconatten" på Fantoft er nå lagt ut i terminlista: resultater, strekktider, strekktider pr løype

Årets sesong er nå over, og styret takker alle våre arrangører, dere gjør en kjempeinnsats!
Eventuelle rettelser, korrigeringer, dobbeltoppføringer o.l. til årets rankinglister og glasslister må sendes til resultatservice@o-bergen.no så fort som mulig, senest 10. oktober. Kravet for å få deltagerglass er deltagelse på minst 10 løp. Antall tellende løp på rankingen er 9, og BM Lang teller ikke.

Resultater fra Munkebotn

Resultatene fra Fisken BIL sitt løp i Munkebotn er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Syndiker innhold