Resultater fra Landåsfjellet

Resultatene fra UBIL sitt løp på Landåsfjellet er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

A-løypa fra Stendskogen

Her er A-løypen med løypeleggeren sitt forslag til veivalg: A-løype

Resultater fra Stendskogen

Resultatene fra Rolls Royce BIL løp i Stendskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Resultater fra Damsgårdsfjellet

Resultatene fra Tryg sitt BM Lang løp på Damsgårdsfjellet er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.
Merk at etter vedtak på Miniårsmøtet 2014 teller ikke lenger BM Lang på rankingen, så ingen rankingpoeng for dette løpet.

Resultater fra Kanadaskogen

Resultatene fra Hordaveg sitt løp i Kanadaskogen er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Utlevering av glass og medaljer på løpet i Kanadaskogen 31. mai

Siste utlevering av glass og medaljer for 2016 skjer på Hordaveg BIL sitt løp i Kanadaskogen onsdag 31. mai. Hvis noen fremdeles ikke har fått hentet glass og ikke har anledning til å hente på det løpet kan de ta kontakt med premieansvarlig Siren Hopland på hoplandsiren@gmail.com eller 99550779. Hvis noen henter for andre løpere så sjekk på forhånd hvilken glasstype de ønsker.
Innbydelse til løpet

Resultater fra Birkelandsfjellet-Orrtua

Resultatene fra Eikner Naturstein sitt løp på Birkelandsfjellet-Orrtua er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Lavspenningslinjer som mangler på Birkelandsfjell-Orrtua-kartet 22. mai

Obs-melding for løpet 22. mai på Birkelandsfjell-Orrtua:
Mellom post 7 og 8, og mot mål i N løypen, er det lavspenningslinjer (230 V) som IKKE er tegnet inn på kartet. Se gul markering på kartutsnittet her:

Resultater fra Kokstad

Resultatene fra Skage Transport sitt løp på Kokstad er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype.

Oppdaterte resultater fra Munkebotn

Resultatlister, ranking og glasslister etter løpet i Munkebotn er nå oppdatert og korrigert, det manglet bl.a. en del løpere på listene. Send epost til resultatservice@o-bergen.no hvis det fortsatt er feil der.

Syndiker innhold