Oppdatert korrigert komplett glassliste

Vedlagt her er oppdatert komplett klubbvis oversikt over alle som skal ha glass for å ha deltatt på minst 7 løp eller vunnet ranking. Oversikten som ble publisert 7. november manglet dessverre en del løpere.

VedleggStørrelse
GlassPerKlubb2021.xls76 KB