Saksdokumenter Miniårsmøte 2021 og komplett glassliste

Endelig saksliste med innkomne forslag og Årsmelding for 2021 er nå klare og ligger som vedlegg på Miniårsmøte-siden. Regnskap for 2021 legges ut der så fort det er klart fra kretsen.

Komplett oversikt over glassvinnere for 2021 er klar. Det vedlagte Excel-arket her inneholder komplett klubbvis oversikt over alle som skal ha glass for å ha deltatt på minst 7 løp eller vunnet ranking. Første utdeling blir på Miniårsmøtet.

VedleggStørrelse
GlassPerKlubb2021.xls54 KB