Evt. parkeringsbøter for 28. sep blir slettet

Hvis noen får parkeringsbot for å ha parkert i p-huset ved arena på dagens løp på Sandsli så kan de bare kaste/ignorere boten, den blir slettet.