B løypen på Vardefjell

Hei!
Gjorde det riktig dårlig på løpet. Det store tidstapet var min feil. Deler av løypen var veldig bra og teknisk krevende, men post 3 er eg temmelig sikker på var ved feil skrent. Mener bestemt at den var plassert ved skrenten ca. 60 m nord øst for der den sto på kartet. Feilplassering virket inn på mitt veivalg til post 4. Tenkte raskeste veg var bort til hjørne av gult felt og tvers over til posten. Gult felt 401 etter kartnormen er åpent lettløpt. Det var åpent men tung myr. Med andre ord kartfeil. Løpe rett på ville vært raskere, men det kunne en jo ikke vite. Løp forbi post 1 og måtte tilbake. Ser at flere i H60B trolig har gjort det samme. Den lå altfor nærmt start trekant. Helt unødvendig post etter mitt syn.
Deler av terrenget veldig flott. Løper der gjerne en annen gang

Atle Bergseth

B løypen på Vardefjell

Enig med Atle Bergseth at post 3 må ha vært feilplasert. Men, likt for alle tenker jeg.
Post 1 var en 'luring' som vi bør kunne takle. Terrenget og løypen var ellers utfordrende ja, men det liker vi jo..

B-løype Vardeflell

Flotte løyper i krevende terreng onsdag. Skulle ønsket at formen var så bra at jeg kunne løpt A-løypen. Den ser virkelig fin og krevende ut. Atle : fargen på området rett innenfor gjerde er "Open rough" 403. Ikke 401 som du sier. Så det er riktig. Et kort første strekk kan ofte være lurt. Må skjerpe seg med en gang. Vi bruker det kanskje for lite på bedriftsløp. Tror ikke mange bommet på 3. posten, for den lå jo i løpsretningen. "Likt for alle" er vel kanskje å dra han litt for langt :-)