C-løypen på Orrtua-Birkelandsfjell 22. mai 2017

Når vi investerer fritid og penger på O-løp forventer selv vi som løper C-løypen en viss orienteringsmessig utfordring, samtidig som vi helst vil løpe i terrenget og unngå grus/asfaltvei. C-løypen på Birkelandsfjellet 22. mai 2017 svarte ikke til forventningene. Med unntak av en post, den syvende, var alle postene godt synlige fra strekkene, tildels på svært langt hold, og minst to tredjedeler av løypen gikk på grusvei. Attpåtil var det lengste grusveistrekket i unnabakke. Det var heller ingen alternative veivalg mellom postene. Det viste seg også at 8 av C-løypens poster var de samme som i nybegynnerløypen, og halvparten av strekkene i C-løypen var identiske med strekk i N-løypen. Vi er riktignok ikke så godt forspent med brukbare orienteringsterreng i Bergens nærområder, så mer snevre og problematiske terreng, slik som Orrtua-Birkelandsfjell må innimellom benyttes. Da er det ekstra krevende å finne traseer og postplasseringer med passende vanskelighetsgrad. Løypelegger/kontrollør har ikke klart det i dette tilfelle. Jeg håper at resten av sesongens bedrifts-O-løp vil tilfredsstille løpernes forventninger.
Vennligst
Otto Grahl-Nielsen
UBIL H70C