C-løypen i Kanadaskogen 31. mai 2017

Denne løypen var av det bedre slaget. Det som må innvendes er at den var for tung/lang. Det vises av vinnertiden på 39.27, mens gjennomsnittet av de fem foregående løpene (ikke det første gateløpet) var 20.42. I det tunge terrenget burde den vært kortere. Det kunne bl.a. vært oppnådd ved å legge post 5 nær linjen mellom postene 4 og 6. Orienteringsmessig var løypen tilfredsstillende, muligens litt på den vanskelige siden. Det var gode ledelinjer mellom postene, med veivalg på vei både til post 1 og2. Terningkast 4.