U-klasse

"Vi minner om bestemmelsen i Oppmannsnotatet om hvem som skal løpe i U-klasser: «Aktive løpere under 30 år (per dato) og løpere under 16 år, må starte utenfor konkurranse i U-klassene. Med aktive løpere menes de som har løpt ordinære løp siste 6 mnd.» På bakgrunn av dette har noen få løpere blitt flyttet fra H16A til HUA på resultatlistene"

Jeg har i de tre siste årene løpt i H16A, vel vitende om at det strider mot oppmannsnotatet ref. sitat ovenfor som er hentet fra sak her på siden datert 23.04. Årsaken til at jeg har valgt og ikke følge denne regelen er at jeg mener den er urimelig.

Jeg tar klasse endringen til følge og vil rette meg etter dette, men vil argumentere for at regelen er urimelig og bør fjernes/endres.

Som bakgrunn for min argumentasjon legger jeg til grunn at årsaken til at det finnes en slik regel er at "lovlige" bedriftsløpere ikke skal bli slått av såkalte "aktive" løpere, som deltar på orienteringsløp på andre ukedager enn onsdag. Dette synet ble forsterket av at det først ble tatt aksjon og jeg ble flyttet over til HUA etter at jeg hadde hatt best tid under løpet på Dyngeland.

Det første med regelen jeg mener er rart er aldersgruppen som blir rammet. Aktive løpere mellom 16 og 30 år. Selv er jeg medlem i en orienteringsklubb, men er i fult arbeid i en stilling som innebærer langt over 100% arbeidstid. Med andre ord har jeg som såkalt "aktiv" mindre tid til å trene enn den gjengse bedriftsløpere i samme aldersklasse. Med de treningsmengdene jeg legger ned kan heller ikke kalles noe annet enn en mosjonist. Det er også en kjensgjerning at verdens beste o-løper Thierry Gueorgiou har vunnet en rekke VM gull i en alder av over 30 år. Dette er ikke noe uvanlig, og mange av de beste løperne når toppen sin i en alder av over 30 år. Dette ser vi også i praksis på bedriftsløpene.

At man automatisk regnes som aktiv hvis man har løpt ordinære løp innen de siste 6 månedene ser jeg også som uheldig. Bedriftsidretten er en flott rekrutteringsarena for o-sporten, og at bedriftsløpere mellom 16 og 30 som finner interesse i o-sporten og vil prøve seg på "ordinære" løp, i etterkant ikke kan konkurrere mot kolleger og venner i bedriftsklasser men må løpe i aktiv klasse, er et dårlig grep med tanke på rekruttering.

Med bakgrunn i dette ser jeg ikke på meg selv som noe "mindre" bedriftsløper enn andre i samme aldersgruppe, og jeg mener bestemt a jeg bør løpe i H16A.

Mitt forslag til styret i bedriftsorienteringen er at de fjerner reglen, eventuelt endrer den slik at de som anser seg selv som satsende orienteringsløpere løper i HUA, og at ikke folk blir flyttet dit av en overmyndighet når resultatene blir for gode slik som praksisen tydeligvis er i dag.

Håper dette innlegget kan føre til tilbakemelding og diskusjon både fra styret og andre.

Avslutningsvis vil jeg takke for det flotte tilbudet som bedriftsorienteringen i Bergen er!

-Petter Marki Erichsen

Om U-klasse-regelen

Jeg synes Petter har flere gode poenger i innlegget sitt.
Jeg har fått vite at regelen om aktive løpere og U-klasser dessverre ikke er bestemt av o-utvalget/styret eller miniårsmøtet vårt, den stammer derimot fra et punkt i regelverket i "Håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund". Håndboken ligger på nett: http://www.bedriftsidretten.no/Hovedmeny/Bli-med/Lover-og-regler/Bedrift...
I kapittel 6 "Norm for kamp- og konkurransereglement" under punkt 1-2 "Regler som begrenser deltagelse", s. 49, står det:
"a) Aktive idrettsutøvere
Aktive utøvere som er medlem, men ikke ansatt, kan ikke delta i åpne konkurranser arrangert av NBIFs organisasjonsledd.
De kan heller ikke delta i klasser for NBIFs medlemslag i konkurranser arrangert av andre
særforbunds organisasjonsledd. En idrettsutøver er aktiv i den gren konkurransen omfatter når vedkommende deltar i åpne konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter
arrangert av andre enn NBIFs egne ledd.
En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år. Bowlere, bueskyttere og skyttere regnes ikke
som aktive etter fylte 40 år."
Jeg synes formuleringene her er langt fra krystallklare, så det er godt mulig de kan tolkes annerledes enn det er gjort i Oppmannsnotatet vårt. Jeg anbefaler isåfall at man tar dette opp på miniårsmøtet vårt etter sesongslutt. Da kan man komme med forslag til endringer av våre regler for dette temaet, og eventuelle vedtatte endringer vil da gjelde f.o.m. 2014.

Bakgrunnen for at jeg som ansvarlig for resultat- og rankinglister flyttet noen over i HUA er at jeg fikk en konkret henvendelse om enkelte løpere som i henhold til regelverket ikke kan stille i H16A. Som resultatansvarlig må jeg sørge for at gjeldende regelverk følges, ihvertfall når jeg får konkrete henvendelser.

Øistein Stemme, resultat- og dataansvarlig i o-utvalget