Miniårsmøte

Styret i o-utvalget har gleden av å kaller inn til miniårsmøte;

    Mandag 23. Februar på Idrettens hus på Brann stadion i Stadionveien klokken 18.

Årsmøtepapirer med innkomne forslag vil bli lagt ut her på o-bergen.no snart de er klare.

Forslag og saker til miniårsmøtet må være styret i hende innen 15. februar.

Søknad om løp sesongen 2009

Sesongen begynner å nærmer seg og o-utvalget tar imot søknad om løp fortløpende på epost styret@o-bergen.no

Vi ber om at søknadene kommer inn innen fredag 20. Februar. Søknadsskjema følger vedlagt under.

Nytt år, nye muligheter og nye websider!

Da er vi godt igang med det nye året og o-bergen.no har fått nye websider.

Her vil du finne innbydelser, resultater, forum og annen informasjon om orientering i Hordaland bedriftsidrettskrets. Vi håper det blir enklere å presentere informasjon og tilby o-løperene muligheter til tilbakemeldinger og debatt.

Syndiker innhold