Innbydelse til bedrifts o-løp 1. april

Da begynner det å våres her på vestlandet og sesongstart for sesongen 2009 nærmer seg med milelange skritt. EDB BusinessPartner med hjelp av TIF Viking har gleden av starte ballet og inviterer til sprint den 1. april på fløyen.

Så da er det bare å sette seg ned og file o-piggene, smøre kompasset, åle seg inn i o-drakta fra ifjor og forme kroppen så aoerodynamisk som mulig til en ny dyst i de bedriftsorienteriske skoger.

Vel møtt til gamle og nye bedriftsorienteringsløpere.

Miniårsmøte - Årsmøtepapirer

Vi minner om Miniårsmøte førstkommende mandag 23. februar kl. 18.00 på Brann Stadion, Idrettsveien.
Vedlagt følger Årsmelding og innkomne forslag til møtet.

O-utvalget ønsker alle hjertelig velkommen.

[Oppdatert] Ranking, glassliste, deltakerstatistikk og klubbkonkurranse for sesongen 2008

Nå er endelig ranking og statistikk for 2008 klar.

Vi ber om at alle studerer rankingen og gir tilbakemelding til resultatservice@o-bergen.no så fort som mulig dersom man mener det er noen feil.

Oppdatert 19.2

Foreløbig terminliste

Foreløbig terminliste basert på innkomne søknader er nå lagt ut på http://o-bergen.no/web/terminliste/.

Vi mangler fortsatt arrangører til 8 løp så det er bare å ta pennen/tastaturet fatt og sende inn arrangementssøknader til styret@o-bergen.no

Ranking og deltakerstatistikk 2008

Vi har dessverre hatt en del problemer med å få generert ranking og deltakerstatistikk for sesongen 2008. Vi beklager dette men jobber iherdig med saken og håper vi kan ha noen foreløbige resultater til gjennomsyn etter neste helg

Epostliste for informasjonsutsendelse

O-utvalget har opprettet en epostliste for distribusjon av viktig informasjon til klubbene. En eller flere representanter for klubbene oppfordres derfor til å melde seg på denne listen, hvor vi blant annet vil sende ut årsmøteinnkallinger o.l i fremtiden.

For å melde deg på listen skriver du en tom epostmelding fra den epostadressen du ønsker å motta epost fra til adressen:

infoliste-subscribe@o-bergen.no

Deretter følger du instruksjonen for å verifisere innmelding i listen.

Miniårsmøte

Styret i o-utvalget har gleden av å kaller inn til miniårsmøte;

    Mandag 23. Februar på Idrettens hus på Brann stadion i Stadionveien klokken 18.

Årsmøtepapirer med innkomne forslag vil bli lagt ut her på o-bergen.no snart de er klare.

Forslag og saker til miniårsmøtet må være styret i hende innen 15. februar.

Søknad om løp sesongen 2009

Sesongen begynner å nærmer seg og o-utvalget tar imot søknad om løp fortløpende på epost styret@o-bergen.no

Vi ber om at søknadene kommer inn innen fredag 20. Februar. Søknadsskjema følger vedlagt under.

Nytt år, nye muligheter og nye websider!

Da er vi godt igang med det nye året og o-bergen.no har fått nye websider.

Her vil du finne innbydelser, resultater, forum og annen informasjon om orientering i Hordaland bedriftsidrettskrets. Vi håper det blir enklere å presentere informasjon og tilby o-løperene muligheter til tilbakemeldinger og debatt.

Syndiker innhold