Ranking

I 2024 kreves det deltagelse på 11 løp for å få deltagerglass, og rankingen har 11 tellende løp.

Ranking og statistikk blir vanligvis oppdatert etter hvert løp. Spørsmål, varsling av feil etc. sendes på epost til resultatservice@o-bergen.no. Rettelser og korrigeringer til resultater må sendes senest to arbeidsdager etter at resultatene er publisert for at de skal tas hensyn til i ranking og statistikk.

Glassliste

Rankingliste klassisk type
Rankingliste ny type

Klubbranking

Antall deltakere

Oversikt over glass per klubb 2023
Oversikt over glass per klubb 2022
Oversikt over glass per klubb 2021
Oversikt over glass per klubb 2019
Oversikt over glass og medaljer per klubb 2018
Oversikt over glass og medaljer per klubb 2017
Oversikt over glass og medaljer per klubb 2016
Oversikt over glass og medaljer per klubb 2015
Oversikt over glass og medaljer per klubb 2014
Oversikt over glass og medaljer per klubb 2013

VedleggStørrelse
GlasslisteNokLøp_GlassPerKlubb2023.xls61 KB