Ekstraordinært miniårsmøte 23. feb 2023

Ekstraordinært miniårsmøte vil bli avholdt torsdag 23. februar kl. 18  i Idrettens hus, Brann Stadion, 2. etasje (A-lokalet).

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Budsjett 2023
  1. Premiering
 4. Planer og prioriteringer for 2023
  1. Nybegynnerkurs
  2. Terminliste

NB! Det blir som vanlig utdeling av glass på slutten av møtet. Hvis du skal hente til laget ditt, er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

Nye medlemmer i o-utvalget

Det nye o-utvalget har nå konstituert seg. Ny leder er Anders Sagevik fra DNB, og ny terminlisteansvarlig er Nora Pettersen fra Bergen Kommune. Se oversikt over hele o-utvalget her. Vi takker avtroppende utvalgsmedlemmer Ragnhild Balsvik og Håkon Haugland for flott innsats gjennom to år!
Minner også om at o-utvalget trenger ny dataansvarlig, se egen sak her.

Referat fra Miniårsmøtet

Referat fra Miniårsmøtet 2022 er nå omsider klart: Referat. Det ligger også på Miniårsmøte 2022-siden.
Dataansvarlig beklager forsinkelsen.

Ny dataansvarlig til bedriftsorienteringen søkes!

Liker du å løpe orientering? Er du datakyndig og har lyst til å bidra til at det fortsatt kan arrangeres bedrifts-o-løp i Bergensområdet? Da peker kompassnålen mot DEG!

O-utvalget trenger ny dataansvarlig. Etter 12 år som data- og resultatansvarlig for bedrifts-o-løpene, har Øistein funnet ut at det er på tide å trekke seg tilbake.

Som data- og resultatansvarlig i o-utvalget har du ansvaret for websiden vår, tidtakingssystemet som brukes på løpene og for å publisere resultatlister etter hvert løp. Du deltar også på o-utvalgets møter, og ikke minst får du god kontakt med mange av våre hyggelige, dyktige og engasjerte løpsarrangører! Du får også en godtgjørelse på kr. 500,- pr løp fra arrangørene. I løpssesongen (april – juni og august – september) har du jevnlige ukentlige oppgaver før og etter løp, mens perioden fra Miniårsmøtet til litt før sesongstart er ganske rolig.

Arbeidsoppgaver, tidtakingssystemet med PCer, rutiner rundt osv. er godt dokumentert. Du vil få nødvendig opplæring, og tett veiledning og oppfølging av avtroppende dataansvarlig i en tilstrekkelig lang overgangsperiode.

Hvilken kompetanse og egenskaper bør du ha?

 • Grunnleggende kjennskap til oppsett, drift, installasjon og vedlikehold av PCer med Windows-programvare.
 • Være komfortabel med å «snoke» litt rundt i innstillinger, oppsett o.l. i Windows og tilhørende programvare.
 • Grunnleggende SQL
 • Har du litt kjennskap til tidtakingssystemet Etiming fra før er det fint, hvis ikke får du opplæring.
 • Være systematisk og strukturert.

Litt mer detaljert om ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Delta på o-utvalgets møter
 • Generere og publisere resultatlister på nett etter hvert løp
 • Klargjøre tidtakingssystemet før hvert løp
 • Håndtere rettelser til resultater o.l. som meldes inn av løpere
 • Generelt vedlikehold, oppdatering o.l. av PCene med tidtakingssystemet
 • Publisere informasjon på hjemmesiden og Facebook-gruppen
 • Klargjøre tidtakingssystemet for ny sesong og teste det før sesongstart
 • Lage komplett glass/premieliste etter sesongslutt
 • Forberede Miniårsmøtet ved bl.a. å lage statistikk o.l. til årsmelding

Lurer du på om dette kan være noe for deg? Eller har du tips om noen som kan passe for oppgaven? Ta kontakt med Øistein Stemme på epost oestemme@gmail.com, tlf. 41 92 73 88 eller på Facebook/Messenger (www.facebook.com/oestemme)!

Saksdokumenter Miniårsmøte 2022

Endelig saksliste med innkomne forslag og Årsmelding for 2022 er nå klare og ligger som vedlegg på Miniårsmøte-siden. Regnskap for 2022 legges ut der så fort det er klart fra kretsen.

Komplett glassliste for 2022

Komplett oversikt over glassvinnere for 2022 er klar. Det vedlagte Excel-arket her inneholder komplett klubbvis oversikt over alle som skal ha glass for å ha deltatt på minst 11 løp eller vunnet ranking. Første utdeling blir på Miniårsmøtet.

Merk at for å få glass for å ha vunnet ranking må man representere et lag tilknyttet VBIK, jfr. OppmannsOgArrangørnotatet. Dette medfører at det i noen klasser ikke er rankingvinneren som får glass, men nr 2 eller 3. Aktuelle lag med rankingvinnere som IKKE er tilknyttet VBIK er AIBEL, Apply Sørco, Fjordtours, Gard, KVIKKI BIL, Os Kommune BIL, Varegg og Gnist Film.

Miniårsmøte 2022

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 23. november 2021 kl. 18:30-20:30 i Idrettens hus, Brann Stadion, 2. etasje (B og C-lokalet).

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap for 2022
 5. Saker fra O-utvalget:
  1. Terminlisten for 2023, statusorientering
  2. Til diskusjon: Premiering
 6. Innkomne saker
 7. Nye representanter til O-utvalget. (Bergen kommune og DNB skal stille med en representant hver til o-utvalget for sesongene 2023 og 2024).

NB! Det blir som vanlig utdeling av glass på slutten av møtet, med forbehold om at de er kommet. Hvis du skal hente til laget ditt, er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

Saker til Miniårsmøtet må meldes inn til o-utvalget senest tirsdag 1. november kl. 16.

Endelig dagsorden med oversikt over innkomne saker legges ut 5. november.

Hilsen dagens utvalg: Ragnhild Balsvik, Øistein Stemme, Hilde Haugse, Kristoffer Monsen og Håkon Haugland

Vinnere av gavekort

Vi har nå foretatt trekningen blant de 19 deltagerne på vårens nybegynnerkurs som har deltatt på minst 5 av våre bedriftsløp i år, og vi gratulerer vinnerne!
Christoffer J. Jensen, Eviny
Henrik Knarvik, Hordaveg
Anne K Nilsen, HSI
Benedikte Svardal, HVL
Andreas Borchel, UBIL
Vinnerne er/blir kontaktet.

Premier til aktive løpere fra nybegynnerkurset, oppdatert liste etter sesongens siste løp

Vedlagt er oppdatert liste over de som er kvalifisert til trekningen etter sesongens siste løp, tilsammen 19 løpere.

Resultater fra Sandsli

Resultatene fra Skage Transport BIL sitt sprintløp på Sandsli er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, strekktider pr løype

Syndiker innhold