Miniårsmøte - Årsmøtepapirer

Vi minner om Miniårsmøte førstkommende mandag 23. februar kl. 18.00 på Brann Stadion, Idrettsveien.
Vedlagt følger Årsmelding og innkomne forslag til møtet.

O-utvalget ønsker alle hjertelig velkommen.

VedleggStørrelse
Regnskap 2008.pdf24.86 KB
rsmelding 2008.pdf79.13 KB
Budsjett o-utvalget 2009.pdf21.04 KB