Miniårsmøte 2020

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 10. februar 2021 kl. 18:30-20. Pga. smittevernrestriksjoner avholdes det digitalt på Zoom:

Dagsorden:

  1. Valg av ordstyrer og referent
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Årsmelding
  4. Regnskap for 2020
  5. Saker fra O-utvalget:
    1. Terminlisten for 2021, statusorientering
  6. Innkomne saker
  7. Nye representanter til O-utvalget. Klubbene som står for tur er Equinor og Fisken.

Saker til Miniårsmøtet må meldes inn til o-utvalget senest 4. november kl. 16.

Endelig dagsorden med oversikt over innkomne saker legges ut 5.november.

Hilsen dagens utvalg: Øistein Stemme, Ørjan Totland, Karen-Marie Clementsen Kayser, Kristian Falch og Nina Goga

VedleggStørrelse
Innkalling miniårsmøte 2020.pdf46.8 KB
rsmelding for sesongen 2020.pdf37.86 KB
Saksliste Miniårsmøte bedriftsorienteringen 2020.pdf78.74 KB
Referat Miniårsmøte 2020.pdf118.97 KB
Regnskap2020.pdf157.7 KB