Miniårsmøte 2017

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 29. november kl. 18 i Idrettens hus, Brann Stadion, styrerommet 3. etasje.

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding
 4. Regnskap for 2017
 5. Saker fra O-utvalget
  • A. Det må bli lettere for O-utvalget å få tak i mulige arrangører. Kan smålag samarbeide om å arrangere løp?
  • B. Vi blir stadig færre. Hvordan kan vi bedre rekrutteringen?
  • C. Trenger vi resultatservice på samlingsplass?
 6. Innkomne saker
 7. Nye representanter til O-utvalget
 8. NB! Det blir som vanlig utdeling av glass og medaljer på slutten av møtet. Hvis du skal hente til laget ditt,
  er det lurt å ta med noe å bære glassene i.

  Saker til Miniårsmøtet må meldes inn til o-utvalget senest 1. november.

  Hilsen dagens utvalg: Øistein Stemme, Matti Torgersen, Jan Lohne, Siren Hopland og Berit Tvedt