Piggtråd Dyngeland

Løp på på piggtråd gjerde under staffetten 15.mai og rev sund bukse og fikk sår i låret.
Viste at det var mye av dette i Dyngelandsåsen, men likevel skjedde det.
Hva er regelen for dette i Bergen Kommune ?
Noen kommuner er det tillatt på toppen av vanlige gjerder, men aldre alene i lav høyde som her.

Om piggtråd på Dyngeland

Lov om dyrevelferd av 1/1-2010 omtaler piggtråd og sier "Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel. " På det tidspunkt loven var vedtatt var alt husdyrehold på Dyngeland avviklet.
Paragraf 15 slår fast at kongen kan innføre forskrifter om fjerning om gjerder etc. I praksis betyr det den enkelte kommune.
Løypeleggeren forespurde landbruksetatet/grønn avdeling i 2011 om støtte til å fjerne piggtråd, men fikk et ullent svar.
En søknad til SparebankstiftesenNOR ga også negativt resultat.
Tiltross for dette har løypeleggeren etter samtykke fra tidliggere brukere fjernet 73 ruller med piggtråd tilsvarende ca 6 km de to siste vintrene. All piggtråd sør av kraftlinjen er fjernet, untatt det som er på topp av nettinggjerde.
Det er riktig at det har vert mye piggtråd i Dyngelandsåsen og det har vert bevist anstrengt å legge løyper som skulle hindre at løpere skulle møte på disse i underbakke etc. de tidligere år.
Allikevel var det et enkelt spenn på ca 5m som ikke var oppdaget av karttegner, løypelegger eller prøveløpere som på påførte enkelte løpere problemer i korteste løypetrassen på BM stafetten. Løypeleggeren beklager selvfølgelig det intruffne og fjernet piggtråden 17. mai.