Postkode 111 i BM-stafett

Iført 17. mai sløyfe på sydvesten har løypeleggeren sjekket ut forholdene rundt postkode 111 idag.
Målt med stålmålbånd i terrenget var posten feilplassert 31 meter bak hjelpekurven sydvest av det høydepunktet hvor den skulle vert plassert. Hjelpekurven kunne alternativt vert tegnet som høydepunkt.
Posten låg ca 3 meter høyere i terrenget enn det korrekte høydepunktet.
Radius på postringen som var benyttet var 33,33 meter.
Dette som fakta grunnlag til o-utvalget som bør være de som tar stilling til om klasser skal annulleres.
Løypeleggeren beklager feilplasseringen.