Run closing time

Last night on the Landas run (8/6) I ran the A route as usual. I'm a slow orienteer who enjoys the challenge of pure orienteering rather than chasing others round the course. For this reason I like to start late to avoid seeing lots of others. I tried starting early to beat the crowds, but found this was impossible because people  (especially the pensioners) arrive and start looooong  before 17:00. Last night it was DNF for me because the organiser started collecting posts in long before 20:00 so the last posts were no longer available to check. I base my start time on the fact that the run stays open to 20:30. If you want to close at 19:30 or 20:00 please state it in the instructions and I will arrive earlier, but please don't spoil my run like this.

Apologies for English. I rad norsk fine, but have difficulty writing it.

Arrangøren beklager

Jeg vil på vegne av oss som arrangerte løpet beklage at vi gjorde en stor feil ved å ta inn de to postene det dreide seg om for tidlig.
Da løpet nærmet seg slutten begynte vi å planlegge inntaking av posten. Etter å ha sjekket i hvilke løyper det fremdeles var løpere som ikke var kommet i mål vurderte vi at vi kunne ta begynne å ta inn poster, men at siste halvdel av A-løypen ikke måtte bli tatt inn ennå. Men så har det tydeligvis vært en kommunikasjonssvikt som gjorde at to poster i slutten av A-løypen likevel ble tatt inn, og en løper opplevde å lete etter en post som allerede var tatt inn. Dette skal ikke skje, så jeg vil igjen beklage denne feilen.
Trygve Buanes

Thanks for the

Thanks for the apology.....i'll come a bit earlier next time anyway just make sure....