Løpsbrikke

O-styret har fått tilbakemelding om at det er en del løpere som har lånte brikker fra eget bedriftsidrettslag eller privat, som medfører ekstra arbeid for arrangører og fare for feil i resultatlister og ranking.
Styret oppfordrer derfor til at slike lånebrikker i størst mulig grad følger en person.
Hvis man planlegger regelmessig deltagelse i o-løp er det beste å skaffe seg en egen brikke. Enkelte bedriftsidrettslag har til salg internt, men ellers kan brikke skaffes via Norges Idrettsforbunds nettbutikk: www.idrettsbutikken .no