Til arrangører: Ikke bruk postbukk 34

Postbukk 34 har dårlig batteri, den begynte å gi batterivarsel på løpet 15. mai. Arrangører må derfor unngå å bruke denne bukken inntil videre. Lista over tilgjengelige postbukker er oppdatert.