Antall glassløp og tellende rankingløp

O-utvalget har besluttet å øke kravet til antall løpsdeltagelser for å få deltagerglass og antall tellende løp på rankingen til 11. Ved sesongstart var det annonserte antallet 10, basert på at det ville bli arrangert 16 løp, men etter det har vi gledelig nok fått på plass arrangør til ytterligere et løp (18. sep)! Dermed blir det arrangert 17 løp i år. Kravet på 11 løp er i tråd med det vi hadde i 2023, da vi opprinnelig planla med 17 løp. Senere ble det klart at det bare ville bli arrangert 16 løp, så da redusert vi kravet til 10 deltagelser for å få glass og 10 tellende rankingløp.