Antall tellende rankingløp og løp for å få deltagerglass reduseres til 10

O-utvalget har dessverre ikke klart å finne noen arrangør til løp 20. september. Vi har derfor besluttet å senke kravet til antall løp for å få deltagerglass og antall tellende løp på rankingen fra 11 til 10. Aktuelle nettsider og dokumenter oppdateres ihht dette om ikke så lenge.