Pulsbelte mistet i Rødlien.

Etter løpet i går mangler jeg et pulsbelte (Polar). Det er med all sannsynlighet gjenglemt i et av skifteteltene. Med stor sannsynlighet har noen fått det med seg i alt virvarret. Blir svært glad viss noen kan hjelpe meg med å få det igjen.

Pulsbeltet er funnet

Pulsbeltet er funnet og kan avhentes ved å kontakte Astri Ese Hole på tlf 93407337