Utdeling av glass for sesongen 2008

Alle som har deltatt på 10 bedrifts o-løp eller mer sesongen 2008 premieres med glass fra bedriftsidrettskretsen. Alle løp unntatt stafetten teller som grunnlag. Selv om en løper har brutt, blitt diskvalifisert, eller på annen måte ikke har fullført et løp telles løpet så lenge løperen har vært påmeldt og startet løpet.

Oversikt over antall løp den enkelte løper har løpt finner du her;

Rankingvinnere med minst 5 løp i den aktuelle klasse får også rankingpremie i form av glass i tillegg til eventuell premiering for start på 10 eller flere løp.

Styret i o-utvalget vil stille på følgende løp med egen stand på samlingsplass og dele ut glass for sesongen 2008;

  • 15. april Onsdag Eikner Kismul
  • 22. april Onsdag TrygVesta Kanadaskogen
  • 29. april Onsdag CSC Endelausmarka

Styret i o-utvalget foretrekker at en representant fra den enkelte klubb henter alle glass fra denne klubben da det forenkler logistikken. Dette er ingen krav og løpere fra mindre klubber kan gjerne hente sine glass direkte hos oss.

Utenom disse oppsatte tidene er det anledning til å kontakte Helena Osiej på epost ho@networks.nera.no for å avtale henting. Disse kan da hentes på neras lokaler på kokstad etter nærmere avtale med Helena.

Vi takker for en fin sesong 2008 og ønsker vel møtt til ny sesongen 2009