Resultater fra stafetten

Resultatene fra stafetten på Dyngeland er nå lagt ut i terminlista. resultater, strekktider, splitsbrowser. Klassene H1 og H2 kan bli annulert på grunn av evt. feilplassering av post 111.
NB! De som eier eller har lånt følgende brikkenumre må sende navnet sitt til frode@oldervoll.net:
171952
408291
96226

Kommentarer

Postkode 111 i BM stafetten

Løypeleggeren har sjekket ut forholdene rundt postkode 111.
Målt med stålmålbånd i terrenget var posten feilplassert 31 meter bak hjelpekurven sydvest av det høydepunktet hvor den skulle vert plassert. Hjelpekurven kunne alternativt vert tegnet som høydepunkt.
Posten låg ca 3 meter høyere i terrenget enn det korrekte høydepunktet.
Radius på postringen som var benyttet var 33,33 meter.
Dette som fakta grunnlag til o-utvalget som bør være de som tar stilling til om klasser skal annulleres.
Løypeleggeren beklager feilplasseringen.

Oversendt o-utvalget

Spørsmålet om annullering er oversendt o-utvalget for vurdering. Undertegnede er selv medlem i utvalget men jeg har erklært meg inhabil da jeg løp på vinnerlaget i H2.