Resultater fra Fløyen og innbydelse til BM-lang i Endelausmarka 23. mai

Foreløbige resultater fra løpet på Fløyen er lagt ut i terminlista. Som flere allerede har oppdaget er det en del feil, bl.a. står alle som disket i N-løypa, og mange strekktider mangler. Vi håper å få rettet opp feilene i løpet av torsdag kveld.
CSC B.I.L. arrangerer BM-lang i Endelausmarka 23. mai, innbydelse er nå lagt ut i terminlista.

Kommentarer

Oppdaterte resultater

Oppdaterte resultater fra løpet er nå lagt ut. resultater, strekktider, splitsbrowser, splitsbrowser pr løype. Diskene i N-løypa er rettet opp, feilene skyldtes en gal postkode i datasystemet. Strekktider i A-løypa er rettet opp, andre og tredje strekk var slått sammen, feilen skyldtes en manglende postkode i datasystemet. Manglende strekktider for C- og N-løypa er rettet opp, feilen skyldtes at en løper var registrert uten fornavn. Noen løpere som manglet i resultatlistene er lagt inn, manglene skyldtes antagelig problemer med registrering og avlesing etter målgang pga. at påmeldingssystemet sviktet. Fortsatt mangler resultater for noen få av løperne som har meldt fra, vi jobber med å få registrert disse.