Oppdaterte koronaretningslinjer

O-utvalget har valgt å gjøre noen oppmykninger i koronaretningslinjene våre, i tråd med bl.a. NOF sine oppdateringer fra 16. august. De viktigste endringene er:

  • Det åpnes for brikkeutleie igjen, fom. løpet i Kanadaskogen 8. september. Brikkeleie betales på Vipps. Vi oppfordrer fortsatt flest mulig til å anskaffe egen brikke.
  • Løperne kan få beholde kartene sine etter løpet. Man må fortsatt huske på å ikke stå tett sammen og diskutere løpet.