Info fra arrangøren om løpet på NHH 18. august

Samlingsplass, mål og enkelte poster vil være inne på NHHs område. NHH BIL gjør oppmerksom på at det vil være studenter på campus i forbindelse med studiestart, men at løpet så langt det er mulig vil foregå på et avgrenset område i forhold til studentaktivitetene. Løpsdeltagerne oppfordres for øvrig til å holde avstand og gjøre sitt til at oppholdet på samlingsplass blir så kort som mulig. Kartene vil fortsatt samles inn ved målgang.

Vedrørende selve løpet gjør arrangøren oppmerksom på at terrengsko anbefales. Det er dessuten kryssing av veier. En løpsvakt vil være til stede ved et trafikkert fotgjengerfelt.