Antall glassløp og tellende løp på rankingen i 2021

Pr. 19. mai ligger det an til at det blir arrangert 12 individuelle løp i 2021. Hvis dette antallet holder seg vil det kreves deltagelse på 7 løp for å få deltagerglass, og rankingen får 7 tellende løp. Kravene kan bli endret hvis det blir arrangert færre løp.