Sesongstart og koronasituasjonen

Den planlagte sesongstarten for bedriftsorienteringen nærmer seg, men innenfor de gjeldende nasjonale smitteverntiltakene er dessverre breddeidrettsarrangement for voksne ikke anbefalt. Vi kan derfor ikke arrangere ordinære bedrifts-o-løp før det kommer lettelser i smitteverntiltakene, og når det skjer er uvisst. De to første arrangørene har allerede bestemt å avlyse sine løp. Sesongstart blir derfor tidligst 21. april. Vi i O-utvalget følger med på de endringer i smitteverntiltakene som måtte komme. Vi håper det er mulig for arrangørene å arrangere sine løp på relativt kort varsel når det kommer lettelser i smitteverntiltakene. Vi er i dialog med arrangørene om dette, og også om mulige alternativer når ordinære løp ikke kan arrangeres. Nybegynnerkurs er heller ikke aktuelt å arrangere med de gjeldende smitteverntiltakene, men vi håper det kan la seg gjennomføre senere i vår.
Oppdateringer kommer her på o-bergen.no og på Facebook-gruppen vår når vi vet noe mer.
Mvh
O-utvalget