Arrangører søkes til nybegynnerkurs i orientering

O-utvalget ønsker å få i gang et nybegynnerkurs i orientering og ønsker å komme i kontakt med bedriftsidrettslag som kan være interessert i å arrangere et slikt kurs, mot en kompensasjon. Kan ditt bedriftsidrettslag være interessert? Ta isåfall kontakt med o-utvalget på epost styret@o-bergen.no senest 16. mars! O-utvalget her styremøte 17. mars.

Det vi tenker på er et nybegynnerkurs for bedriftsidretten i forkant av eller tidlig i sesongen. Vi ser for oss noe omtrent som følger, men dette kan selvsalgt diskuteres med arrangør:
2 samlinger inne med litt «teoretisk» nybegynnerkurs, der en etter en times tid inne går ut for å praktisere: Første gang på et gatekart, og neste gang i terreng. Tilgang til lokaler knyttet til to ulike kart ville være flott. Første gangen kan være med postskjermer og bukker, men deretter kan en lage et opplegg på UsynligO. Totalt ser vi for oss 2 samlinger med «teoritimer» der arrangør har 1 eller 2 personer som kjører opplegget, og så 4 opplegg på UsynligO.
Bedriftsidrettslagene bør gjøre forsøk på å rekruttere deltakere til kurset, og de bør stille med noen erfarne løpere som kan være med når det praktiseres ute etter hver av de to teorisamlingene. De to siste gangene bare lager arrangør opplegg på UsynligO, og så må det være opp til hvert enkelt bedriftslag å organisere et støtteopplegg for sine nybegynnere.

Betalingen til arrangørklubb vil være for opplegget de to første samlingene, og for å lage opplegg på UsynligO spesielt til dette. Antagelig i størrelsesorden 3-5000 kr. I tillegg må kart-eiere evt. få en liten kompensasjon.