Arrangører: Oppdatert innbydelsesmal

Melding til høstens arrangører: Innbydelsesmalen (under menyen For arrangører) er nå oppdatert med korona-informasjon! Viktig at arrangører som ikke sendt innbydelse til dataansvarlig bruker den nye malen!