Retningslinjer for høstens løp

O-utvalget har hatt møte torsdag 4. juni og begynt arbeidet med korona-retningslinjer for høstens løp. Vi tar sikte på avslutte arbeidet og komme med info til både arrangører og løpere i løpet av uke 24. Vi tar altså sikte på å få arrangert alle høstens planlagte løp innenfor smittevernforsvarlige rammer.