Vårsesongen avlyses

Etter regjeringens pressekonferanse tirsdag 8. april ser vi i O-utvalget oss dessverre nødt til å avlyse hele bedriftsorienteringens vårsesong. Det er trist, men ikke så veldig overraskende. Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangmenter forbys frem til 15. juni, og restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. Blant annet skal folk holde minst to meters avstand til hverandre og ikke samles i grupper på flere enn fem. På bakgrunn av dette blir det ikke riktig å gjennomføre noen av vårens o-løp.
Mvh O-utvalget