Koronanytt

Det er foreløbig temmelig i det blå når årets sesong kan starte. Vi forholder oss til føringene fra myndigheter, Norges idrettsforbund (NIF) og Bedriftsidretten, og pr. 1. april er omtrent all virksomhet kansellert inntil videre. I første omgang gjelder føringene til etter påske, 13. april, så gjenstår det å se om restriksjonene videreføres etter den tid. Så har vi også forståelse for at lagene vil trenge noe tid til planlegging og forberedelser for å faktisk kunne gjennomføre løp.

Vi har også fått beskjed fra Bedriftsidretten at NIF ber om en registrering fra lag/klubber som har måttet avlyse sine arrangement og melde inn de økonomiske konsekvensene dette har. Dette er registreringer som lagene selv må melde inn: https://fzfkxymj.mnm.as/r/95747/595488508/9208?l=nb-NO

I tillegg til at tur-orientering (https://turorientering.no/) kan være et fint alternativ så som det ikke arrangeres løp, så finnes det en del O-tekniske Koronaøkter i Bergensområdet, les mer her: http://orientering.no/kretser/hordaland/nyhetsarkiv/nyheter-hordaland/o-...