Endelige resultater fra nattløpet, sesongslutt og rettelser til ranking og glassliste

De endelige resultatene fra nattløpet er nå klare, ingen rettelser fra de foreløbige. Ranking og glassliste er også oppdatert.
Årets sesong er nå over, og styret takker alle våre arrangører, dere gjør en kjempeinnsats!
Eventuelle rettelser, korrigeringer, dobbeltoppføringer o.l. til årets rankinglister og glasslister må sendes til resultatservice@o-bergen.no så fort som mulig, senest 16. oktober. Kravet for å få deltagerglass er deltagelse på minst 8 løp. Antall tellende løp på rankingen er også 8, og alle løp teller.