Utdeling av glass på løpet 5. juni

Det blir utdeling av glass og medaljer for 2018-sesongen på Bergenslærernes løp i Stendskogen 5. juni.