Farlig myr i Stendskogen - endringer på kartet

Under denne ukens O-løp på Stend må løperne være oppmerksom på FARLIG MYR VEST for ridebanen (se illustrasjon). Arrangør har strøket en av postene i B-løypen. ALLE LØPERE vil imidlertid måtte passere i nærheten av myren. Utdelt O-kart har IKKE inntegnet myren som farlig, vær derfor spesielt oppmerksom.