Parkering på løpet i Stendskogen 13. juni

På grunn av veiarbeid, er det begrenset med parkering i området. Arrangøren oppfordrer til samkjøring, kollektiv, og ikke minst til å varme opp ved å sykle langs gamle Osbanen fra Lagunen. Man må regne med å parkere på/ved Stend vgs, slik at det kan bli 10-15 minutter å gå til samlingsplass.