PM til Skage Transport sitt løp i Ytrebygda 23. mai

Parkering:
Langs grusvei, følg anvisning fra parkeringsvakter. Samlingsplass er ca. 1 km innover grusveien.
Grusveien ligger i løpsområdet, så kjør sakte og vis hensyn til både o-løpere som krysser veien og turgåere som ferdes der.

Løpere i A og B-løypen må også være oppmerksomme på biler når de krysser grusveien.

Løyper:
Korrigerte løypelengder:
N-løype 1,5 km
C-løype 2,4 km
B-løype 2,9 km
A-løype 4 km

Terreng:
Lettkupert blandingsskog med lite undervegetasjon. Innslag av grusvei og hogstfelt. Det er tørt og fint i skogen.