Lavspenningslinjer som mangler på Birkelandsfjell-Orrtua-kartet 22. mai

Obs-melding for løpet 22. mai på Birkelandsfjell-Orrtua:
Mellom post 7 og 8, og mot mål i N løypen, er det lavspenningslinjer (230 V) som IKKE er tegnet inn på kartet. Se gul markering på kartutsnittet her: